Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge kommun satsar 30 miljoner kronor för nystart efter pandemin

Kommunstyrelsen beslutade på måndagen om en satsning på 30 miljoner kronor för en nystart efter pandemin. Pengarna ska gå till kommunens föreningsliv, trygghets- och digitaliseringsinsatser samt en uppmuntran i form av gratifikationer, extra ersättningar, till kommunanställda som arbetat under pandemin. Insatserna ska genomföras under resterande delen av 2021.

Barn som åker skridskor i ishall. Foto: Mostphotos

Bakom beslutet står en majoritet i kommunstyrelsen som består av Socialdemokraterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna.

Satsningen, som kommer att finansieras genom kommunstyrelsens reserv, är möjlig tack vare att kommunen har en välskött ekonomi.

Stöd till föreningslivet

Många föreningar har drabbats hårt de senaste åren under pandemin. För att ge dem en nystart nu när pandemin avtar och samhället har öppnat upp får de ett extra stöd på 10 miljoner kronor. Det ska komma kommunens medborgare till del på bästa möjliga sätt. De föreningar som berörs är de som i dag får bidrag enligt socialnämndens, äldrenämndens, kultur och demokratinämndens samt idrotts- och fritidsnämndens regelverk för föreningsbidrag.

Gratifikation till kommunanställda

Verksamheterna har genomfört sina uppdrag väl under pandemin och de kommunanställda har arbetat hårt för att upprätthålla en god service gentemot medborgarna. Merparten av de anställda som arbetat under pandemin får därför en uppmuntran i form av en gratifikation, en extra ersättning, med decemberlönen. Totalt uppgår denna satsning till 14,020 miljoner kronor.

Medel till trygghetsinsatser och digitalisering

Kommunstyrelsen avsätter också 5,980 miljoner kronor för trygghets- och digitaliseringsåtgärder. Kommunen har en särskild trygghetssatsning. Utöver denna satsning och det stöd föreningar som arbetar med trygghetsvandringar och stöd till brottsoffer nu kommer att kunna ta del av avsätts alltså ytterligare medel på området. Kommunens arbete med digitaliseringen kommer också tilldelas extra medel då pandemin tydligt visat på behovet av bra teknikstöd.

"En vitamininjektion"

- Jag är stolt över hur Haninge har hanterat pandemin där vi gång efter gång sagt ”håll i och håll ut”. Nu ser vi början av nystarten av samhället igen. Tack vare en välskött ekonomi kan vi nystarta genom att ge vi ge våra fantastiska medarbetare en välförtjänt extra ersättning i lönekuvertet och genom att ge hela föreningslivet en vitamininjektion på totalt 10 miljoner kronor. Detta beslut innebär även att vi kan fortsätta växla upp Haninges trygghetsarbete och digitaliseringsresa, säger Meeri Wasberg (S), kommunskommunstyrelsens ordförande.

- Det känns bra att vi har en ekonomi som gör det möjligt för den politiska ledningen att skjuta till extra pengar inom viktiga områden. Jag är glad över att vi kan visa våra duktiga medarbetare särskild uppskattning. Medarbetarna har gjort sitt bästa för medborgarna i en tid av svåra utmaningar. För att nämna två av flera exempel har grund- och gymnasieskolan uppvisat goda resultat under pandemin och social- och äldreomsorgen har bedrivit en god verksamhet trots en stor personalpåverkan, säger kommundirektör Magnus Gyllestad, säger Magnus Gyllestad, kommundirektör.

Information till föreningarna

Arbetet med att genomföra de olika insatserna kommer nu att ta vid inom förvaltningarna. Föreningarna kommer att informeras av respektive förvaltning om hur utbetalningen av stöd kommer gå till.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021