Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Lyckat forum om det brottsförebyggande arbetet

Fortsatt samverkan och arbete som utgår från evidensbaserad kunskap är nyckeln till hur vi kommer framåt i det brottsförebyggande arbetet. Det var några av slutsatserna efter det Brottsförebyggande forum som arrangerades av Haninge kommun i fredags den 19 november.

Jens Davidsson och Meeri Wasberg.png Jens Davidson, (KD) kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor och Meeri Wasberg, (S) kommunstyrelsens ordförande Foto: Haninge kommun

Det Brottsförebyggande forumet vände sig till aktörer från olika myndigheter, politiker, föreningar, förvaltningsdirektörer och andra representanter från Haninge kommun som arbetar inom det förebyggande området.

– Detta brottsförebyggande forum vittnar om alla de goda krafter som vill ha ett starkare samhälle, nationellt, regionalt och lokalt. Jag är stolt över de många trygghetsåtgärder som nu rullas ut i Haninge efter satsningar som gjorts de senaste åren, men vi kan göra mer och vi behöver göra det tillsammans. Det vittnar denna dag om, säger Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Moderator för dagen var Henrik Andershed, professor i psykologi och kriminologi vid Örebro Universitet, som också föreläste om framgångsfaktorer i det brottsförebyggande arbetet. Det gavs också en rapport om nuläget i Haninge kring arbetet med trygghetsfrågorna, goda exempel på det lokala arbetet som bedrivs i kommunen lyftes upp och Socialstyrelsen, Polisen och Länsstyrelsen Region Stockholm var på plats för att berätta om sitt förebyggande arbete.

– Det är viktigt att vi kopplar ihop lokala och nationella aktörer för att skapa oss en helhetsbild i det brottsförebyggande arbetet. Långsiktighet och samverkan är centralt för att vi ska lyckas med dessa frågor. Vi har utmaningar framöver och de måste vi lösa tillsammans, säger Jens Davidson (KD) kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor.

Trygghetsarbetet en prioriterad fråga

Trygghetsarbetet är en prioriterad fråga i Haninge kommun och det är Enheten för trygghet och säkerhet som ansvarar för att samordna säkerhets- och trygghetsarbetet. Enheten bildades vid årsskiftet som ett led i att höja kommunens förmåga att jobba med det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Enheten är med i många olika samverkansforum och gemensamma satsningar. Till exempel föreningsdriven trygghetsvandring och den gemensamma satsningen som kallas Utsättningen, där kommunen tillsammans med externa aktörer som polis, väktare med flera skapar en gemensam bild av läget och planerar insatser därefter.

– Vi är jätteglada att det Brottsförebyggandet forumet blev så lyckat och att vi alla är överens om vikten av att arbeta konsekvent utifrån forskning och evidens. Vi kommer inte att se snabba effekter i allt vi gör, vi behöver jobba långsiktigt och metodiskt, men dagen visar att vi är på rätt väg, säger Bo Jensen, säkerhetschef i Haninge kommun.

Kontakt

Enheten för trygghet och säkerhet
Växel 08-606 70 00
trygghetochsakerhet@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 november 2021