Du slänger väl rätt i toalett?

Idag är det FN’s internationella Världstoalettdag och då vill vi påminna om vikten av att slänga rätt i toalett. Spola inte ner något annat papper än toalettpapper i toaletten. Hushållspapper och våtservetter kan orsaka stopp i vårt avloppssystem – helt i onödan. Varje driftstopp vi kan undvika är guld värt – varje år kostar driftstopp drygt 1 miljon kronor.

Släng rätt i toalett, endast kiss, bajs och toalettpapper i toaletten inget annat! Släng rätt i toalett Foto: Haninge kommun

Skräp som inte hör hemma i toaletten som exempelvis bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops ska slängas i papperskorgen eller lämnas in till miljöstationen.

Skräp som spolas ner i toaletten kan orsaka driftstopp i våra avloppssystem – helt i onödan. Varje driftstopp vi kan undvika är guld värt – varje år kostar driftstopp drygt 1 miljon kronor. Skräp i toaletten försämrar även processen i våra reningsverk och påverkar miljön negativt. 

Det enda som ska spolas ned i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper.

Läs mer om hur du slänger rätt i toalett

Senast uppdaterad: 30 november 2021