Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Möjlighet för medarbetare inom äldreomsorg att studera på arbetstid

Äldreomsorgslyftet är en statsbidragsfinansierad möjlighet för medarbetare inom äldreomsorgen att studera på betald arbetstid. Studierna ska vara relaterade till äldreomsorg och syftar till att höja kompetensen inom yrkesområdet.

Närbild på en glad sjuksköterska Foto: Mostphotos

Haninge kommun är mån om att statsbidraget ska komma till nytta både inom privat- och kommunal verksamhet och på det sättet höja kvaliteten på kommunens vård och omsorg om äldre medborgare.

Haninge kommun, och projektet Äldreomsorgslyftet, fördelar medel till verksamheter hos privata utförare och kontakt sker med verksamhetsansvariga. Projektet hanterar ingen intagning för enskilda medarbetare hos privata utförare. Ni uppmanas därför att i god tid se över vilka möjligheter det finns för just era medarbetare att antas till en godkänd utbildning. Du som medarbetare vänder dig till ansvarig chef på din verksamhet.

Är du verksamhetsansvarig hos en privat vård- och omsorgsutförare, kan du kontakta Äldreomsorgslyftet för mer information:

aldreomsorgslyftet@haninge.se

Vill du veta mer om Äldreomsorgslyftet?

Satsningen Äldreomsorgslyftet (Socialstyrelsen)

Senast uppdaterad: 26 juli 2022