Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nya taxor för plan-, kart- och mätningsärenden gäller från den 1 april

Kommunfullmäktige har nyligen beslutat om nya taxor för plan-, kart- och mätningsverksamheten. Den är nu baserad på SKR:s beräkningsmodell och innebär både sänkningar och höjningar av avgifter. Några avgifter som höjs är planbesked och nybyggnadskartor medan för utstakning och lägeskontroll sänks beloppen. Taxorna för bygglovsverksamheten har inte förändrats.

Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Foto: Haninge kommun

En taxa som enligt SKR:s modell är baserad på verklig arbetsinsats är mer rättvisande, enklare att förstå, och ger större möjligheter att följa upp och jämföra med andra kommuner. Genom att övergå till denna beräkningsmodell kan Haninge kommun enklare göra en årlig översyn av taxan. 57 kommuner använder metoden vid taxerevidering som till exempel Tyresö, Huddinge och Botkyrka. Haninge kommun har också inför revideringen gjort en jämförelse med andra kommuner i Sverige som nyligen gjort taxeändringar. Målet är att få en så rättvis och lättförståelig taxa som möjligt. Efter  revideringen ligger Haninge kommuns taxor i linje med närliggande kommuner.

Den nya taxan gäller för följande områden:

Ändringar avseende planärenden

  • Avgift för planbesked. För enkla planbesked utgår en fast avgift om 15 000 kr (tidigare 9 367 kr). För mer komplexa planbesked utgår en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften är 25 000 kr. För ärenden som innebär mer än cirka 25 timmars arbete utgår en rörlig avgift per timme, tidsersättning enligt kommunens timtaxa för planarbete, upp till maxbeloppet 50 000 kr
  • Ny timtaxa 1 300 kr

Ändringar avseende nybyggnadskartor

Namnbyte, förenkling av kategorier och höjning av grundtaxan baserat på verklig arbetsinsats och kostnad.

  • Namnen harmoniseras med övriga Södertörnskommuner genom att A-, B- och C-kartor byts till Fullständig- , Förenklad- resp. Ej fältkontrollerad nybyggnadskarta.
  • Lagändring; moms på nybyggnadskartor som inte beställs i samband med bygglov.
  • Förenkling och mestadels höjning av taxan för nybyggnadskartor.
  • Bara en storlek på fastighetsytan 0-5000kvm med fast pris, större fastighet timdebitering.

Ändringar avseende mätning, utstakning och lägeskontroll

  • Utstakning och lägeskontroll: Förenkling av kategorier och justering av taxan baserat på verklig arbetsinsats och kostnad vilket till stor del innebär sänkning av taxebeloppen.

Ändringar avseende kartor och flygbilder

  • Baskarta - kraftigt förenklad prismodell och en mindre höjning.
  • Ortofoto - modernare beskrivning och enklare prismodell som är mer harmoniserad med andra kommuner.
  • Laserskanning – ny produkt som inte finns i gamla taxan.

Revidering av timtaxor

Den reviderade timtaxan för handläggare är 1 300 kr (2020 var timtaxan 1 112 kr). Timtaxan är framräknad genom SKR:s modell för genomsnittlig handläggningskostnad per timme.

Så här ser de nya taxorna ut

Informationen visar ny taxa gällande från 2021-04-01 samt tidigare gällande taxa. I den nya taxan är skrivningen skärpt avseende taxibåtkostnad vid beställningar i skärgården. ”Taxibåtkostnad till ö utan landförbindelse tillkommer”

Nybyggnadskarta

Fullständig nybyggnadskarta (fd Nybyggnadskarta A): 11 700 kr (tidigare avgift 9 804 kr)
2000–4999 kvm: 11 700 (tidigare avgift 16 275 kr)
5000–9999 kvm: timdebitering (tidigare avgift 22 844 kr)
10000–15000 kvm: timdebitering (tidigare avgift 29 413 kr)

Förenklad nybyggnadskarta (fd Nybyggnadskarta B): 10 400 kr (tidigare avgift 6 863 kr)

Ej fältkontrollerad nybyggnadskarta (fd Nybyggnadskarta C): 5 850 kr (tidigare avgift 2 941 kr)

Komplettering/revidering av nybyggnadskarta: timdebitering (tidigare avgift 2 452 kr)


Utstakning 

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)
1–199 kvm: 7 800 kr (tidigare avgift 10 381 kr)
200–499 kvm: 7 800 kr (tidigare avgift 11 419 kr)
500–999 kvm: timdebitering (tidigare avgift 12 976 kr)
1000–1999 kvm: timdebitering (tidigare avgift 15 571 kr)
2000–2999 kvm: timdebitering (tidigare avgift 18 167 kr)
Större än 3000 kvm: timdebitering (tidigare avgift 20 762 kr)
Tillkommande punkter utöver 4 st: 650 kr (tidigare avgift 577 kr)

Komplementsbyggnad – nybyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter)
1–199 kvm: 7 800 kr (tidigare avgift 4 325 kr)
Tillkommande punkter utöver 4 st: 650 kr (tidigare avgift 288 kr)

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter)
1–199 kvm: 7 800 kr (tidigare avgift 4 325 kr)
200–1000 kvm: 7 800 kr (tidigare avgift 6 489 kr)
Tillkommande punkter utöver 4 st: 650 kr (tidigare avgift 288 kr)

Övrig utstakning
Plank eller mur: 4 550 kr (tidigare avgift 2 884 kr)
Transformatorstation: 4 550 kr (tidigare avgift 4 325 kr)


Lägeskontroll (moms 25% tillkommer)

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punker)
1–199 kvm: 4 550kr (tidigare avgift 4 325 kr)
200–499 kvm: 4 500 kr (tidigare avgift 5 190 kr)
500–999 kvm: timdebitering (tidigare avgift 6 056 kr)
1000–1999 kvm: timdebitering (tidigare avgift 6 921 kr)
2000–2999 kvm: timdebitering (tidigare avgift 7 786 kr)
Större än 3000 kvm: timdebitering (tidigare avgift 8 651 kr)
Tillkommande punkter utöver 4 st: 325 kr (tidigare avgift 116 kr)

Komplementsbyggnad – nybyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter)
1–199 kvm: 4 550 kr (tidigare avgift 2 307 kr)
200–1000 kvm: 4 550 kr (tidigare avgift 4 614 kr)
Tillkommande punkter utöver 4 st: 325 kr (tidigare avgift 116 kr)

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter)
1–199 kvm: 4 550 kr (tidigare avgift 2 307 kr)
200–1000 kvm: 4 550 kr (tidigare avgift 4 614 kr)
Tillkommande punkter utöver 4 st: 325 kr (tidigare avgift 116 kr)

Godkännande av mätteknisk kompetens för utstakning och/eller lägeskontroll
Ny sakkunnig: 1 300 kr (tidigare avgift 865 kr)

Utvisning av gränser samt utmärkning av detaljpunkter och arbetsfixar (moms 25% tillkommer)
Första punkten: 3 900 kr (tidigare avgift 2 595 kr)
Efterföljande punkter (per punkt): 650 kr (tidigare avgift 577 kr)

SKR's underlag för konstruktion av PBL-taxa

Senast uppdaterad: 7 juli 2021