Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nytt avtal ska hjälpa hemlösa

Haninge kommun har tecknat ett avtal med Stockholms Stadsmission om en arbetsmodell som kan minska hemlöshet och bostadslöshet i Haninge.

Avtalet med Stockholms Stadsmission avser en modell som heter Bostad först och utgår ifrån att ett eget boende är en mänsklig rättighet. Att en person i hemlöshet först behöver den grundtrygghet en egen bostad ger, innan personen kan förväntas klara av att ta itu med att förändra sitt liv.

Modellen riktar sig till personer som har kontakt med socialtjänsten och som har en brokig och långvarig hemlöshetsproblematik. Det kan handla om personer med psykisk funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller både och.

Stockholms Stadsmission erbjuder boende i egen lägenhet inom vanliga hyresbestånd i kombination med stöd i form av coaching.

Kravet för att få ta del av erbjudandet är att man klarar av att bo enligt hyreslagen – det vill säga med samma ansvar som alla andra hyresgäster har; att betala hyran i tid och inte störa sin omgivning. Utöver det ska det finnas en individuell handlingsplan och kontakt med ett Bostad först-team en gång i veckan. Efter en viss tid i insatsen har individen möjlighet att ansöka om eget förstahandskontrakt för lägenheten.

- Jag är nöjd med att kommunen inleder ett samarbete genom ramavtal med Stockholms Stadsmission. Långvarig problematik med utestängning från bostadsmarknaden kan motverkas på flera olika sätt där ett avtal med Stockholms Stadsmission i Bostad först-modellen är ett sätt, säger Ingrid Alegren ansvarig avdelningschef på social- och äldreförvaltningen.

Bostad först är ett förslag som är beslutat i socialnämnden den 15 juni.

- Att motverka hemlöshet med Bostad först som modell var redan när vi inledde samarbetet i den här kommunledningen en prioriterad fråga i vår politiska plattform. Att vi nu träffat ett avtal med Stockholms Stadsmission med över ett år kvar på mandatperioden är ett kvitto på att vi värnar om de som är mest utsatta i Haninge och att vi ser bostaden som en mänsklig rättighet, säger Annett Haaf (S) socialnämndens ordförande.

Avtalet börjar gälla från den 11 juni 2021 och löper till maj 2025.

Senast uppdaterad: 7 juli 2021