Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny yta för spontanidrott planeras i Tungelsta

Vid kommunstyrelsens möte den 16 juni beslutades att en ny yta för spontanidrott i Tungelsta ska utredas och planeras. Den ska vända sig till olika åldersgrupper och vara användbar året runt. Den bedöms kunna stå färdig under 2022.

Ben syns på en bollplan med grönt gräs Foto: Mostphotos

Beslutet fattades mot bakgrund att kommunen planerar att uppföra två nya gruppbostäder i Tungelsta, Lillgården med sex lägenheter i varje boende. Bostäderna kommer enligt planeringen att uppföras vid Backvägen och Lillgårdsvägen, en fastighet som är detaljplanerad för allmänt ändamål och denna typ av verksamhet. På platsen finns idag en grusplan som nyttjas som spontanidrottsyta av boende i närområdet, vilket inte kommer att vara möjligt när de nya gruppbostäderna börjar byggas.

 
Därför beslutade kommunstyrelsen om att grusplanen bör ersättas med en ny yta för spontanidrott. Detta också mot bakgrund att det i övrigt råder brist på park- och aktivitetsytor inom intilliggande detaljplaner och att Lillgården och Tungelsta växer med en ökad inflyttning som följd.

Senast uppdaterad: 7 juli 2021