Beläggningsarbete på vägar i Haninge i sommar

Under juni-juli kommer det utföras beläggningsarbete på en del vägar i Haninge. På nedan nämnda adresser och datum kommer arbetet att pågå mellan kl 07.00-16.00. Fordonstrafik kommer i vissa fall att ledas om av trafikvakter till andra vägar. Gång- och cykeltrafikanter kommer inte att påverkas av arbetet.

Orangeklädda ben som asfalterar en väg Foto: MostPhotos

Det är äldre vägar som nu rustas upp med ny beläggning. Vägarna kommer vara öppna för trafik under arbetets gång och i vissa fall leds trafiken om av trafikvakter.

Adress, datum och tidpunkt för beläggningsarbete

Klockargatan, Västerhaninge
Datum: 22 + 23 juni
Tidpunkt: kl 07.00-16.00

Kvarntorpsvägen, Kvarntorp
Datum: 28 juni
Tidpunkt: kl 07.00-16.00

Bondvägen, Gudö
Datum: 12 + 13 juli
Tidpunkt: kl 07.00-16.00

Gamla Nynäsvägen, Vega
Datum: 13 + 14 juli
Tidpunkt: kl 07.00-16.00

Uthagsvägen, Vega
Datum: 14 juli
Tidpunkt: kl 07.00-16.00

Nynäsvägen, delen Klockargatan-Solhemsvägen, Västerhaninge
Datum: 19-25 juli (v.29)
Tidpunkt: kl 07.00-16.00

Senast uppdaterad: 7 juli 2021