Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Extern granskning visar att social- och äldreförvaltningens verksamheter har fungerat bra under coronapandemin

På uppdrag av socialnämnden och äldrenämnden gjorde social- och äldreförvaltningen en utvärdering av sina krisledningsinsatser med under coronapandemin. Arbetet på social- och äldreförvaltningen har varit starkt påverkat av pandemin. Därför var det av vikt att ta reda på hur väl krisledningen har fungerat samt att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden i krisledningen. Utvärderingen genomfördes av ett externt konsultföretag.

Kommunens vård- och omsorgsboenden ger möjlighet att ta emot besök utomhus.  Så här ser det ut på Vallagårdens vård- och omsorgsboende. Foto: Haninge kommun

Utvärderingen genomfördes genom skrivbordsstudie av det material som producerats under hanteringen av krisen som mötesprotokoll, minnesanteckningar, beslutslogg, åtgärdslistor, planer med mera, dels av en intervjuundersökning. Resultatet av undersökningen har analyserats och sammanställts i en rapport, där slutsatser och rekommendationer har formulerats baserat på undersökningens resultat.

Utvärderingen presenterades på äldrenämnden och socialnämnden i juni och båda nämnderna har godkänt rapporten.

- Det har varit tuffa erfarenheter men rapporten visar över lag positiva resultat på övergripande nivå, men vi är ödmjuka för att vi har massor av lära av denna pandemi. Det är därför utvärdering är så viktigt, säger Siw Lidestål social- och äldredirektör.

Utvärderingen visar att social- och äldreförvaltningen har kunnat upprätthålla sina kärnuppdrag, trots att konsekvenserna av den pågående pandemin påverkat vård- och omsorgsverksamheterna i mycket hög grad. Den samlade bedömningen är att ledningen har varit proaktiv i sin hantering. Bland annat genom att förvaltningsledningen redan i mars 2020 tillsatte sin krisledning, både för att kunna hantera verksamheterna och snabbt komma till beslut i frågor som krävde en brådskande hantering.

- Vi har gjort korrekta prioriteringar och besluteten om att sätta vissa verksamheter på paus eller genomföra dem på annat sätt har varit bra. Kommunen var också tidigt ut med att få till en avrådan av besök på kommunens vård- och omsorgsboenden. Haninge var till och med före det nationella beslutet om besöksavrådan och det visar ju att vi var handlingskraftiga, säger Siw Lidestål.

Utvärderingen visar att arbetsbelastningen i vissa skeden varit mycket hög och påfrestande för både  omsorgspersonal och chefer men även att ”förvaltningen på ett föredömligt sätt har varit förutseende med tidig överanställning för att säkra personaltillgången.”

Lärdomar finns att dra för framtiden., bland annat visar utvärderingen att kommunen kan utveckla delar i sin struktur kring kommunikation och samverkan. Sammantaget visar utvärderingen att Haninge kommun utifrån sin roll och uppdrag har tagit stort ansvar i hanteringen av denna händelse och i flera avseenden gjort sitt yttersta för att hantera konsekvenserna av pandemin.

- Jag är stolt över arbetet som  utförts under pandemin och på det sätt som alla ställt upp för att hantera situationen. Det känns bra att vi nu har en utvärdering som visar på vad vi gjort bra och vad vi kan lära och arbeta vidare med för ytterligare utveckla och förbättra vår verksamhet, avslutar Siw Lidestål.

Läs rapporten

Beslut i social- och i äldrenämnden

Senast uppdaterad: 22 juli 2021