Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fortsatt flexibel skolgång för högstadieskolor i Haninge

Ordförande för grund- och förskolenämnden i Haninge kommun, Tobias Hammarberg, har den 27 april beslutat om fortsatt flexibel skolgång för högstadieskolorna, årskurs 7-9. Beslutet gäller från och med den 3 maj till och med terminsavslut den 10 juni 2021, då undervisningen delvis bedrivs i form av fjärr- eller distansundervisning. Beslutet togs för att fortsatt ge möjlighet för skolorna att bidra till att begränsa smittspridningen i samhället genom att undvika trängsel. Beslutet gäller inte grundsärskolan.

Två flickor i högstadieåldern sitter tillsammans med varsin dator vid ett bord och studerar. Fortsatt distans- och fjärrundervisning för högstadieelever. Foto: Haninge kommun

Hur fungerar flexibel skolgång?   

Flexibel skolgång innebär att eleverna delvis får fjärr- och eller distansundervisning och delvis genom undervisning på plats i skolan. Till exempel förekommer varannandagsundervisning, undervisning förlagd till förmiddagen, eftermiddagen eller viss blockläsning.  
 
Elevernas behov och förutsättningar skiljer sig åt och utgångsläget för deras lärande och utveckling nås bäst genom närundervisning, det vill säga undervisning i skolan. Därför gör vi tillsammans bedömningen att det inte är lämpligt att genomföra all undervisning på distans. Undervisning på plats i skolan, även till viss del, är viktigt för barn och ungas lärande och sociala sammanhang. 
 
Rektorn på respektive skola beslutar om formerna för den flexibla undervisningen utifrån skolans förutsättningar och utmaningar att kunna undvika trängsel och smittspridning. Då skolornas behov ser olika ut ordnas den flexibla undervisningen på olika sätt.  
 
Rektorn gör även en bedömning av elevernas behov och förutsättningar för att undervisa på plats. Det kan innebära att en del elever, till exempel med särskilda stödbehov, som inte kan mötas på annat sätt än i skolmiljö får undervisning på plats. Samtliga elever kommer under distans- och fjärrundervisning erbjudas skolmåltider.  
 
Det är enligt regeringens ändring i förordning (2020:115) den 11 januari som ger grundskolans högstadier möjlighet att vidta fler åtgärder för att undvika trängsel i kollektivtrafiken och skollokalerna för att minska smittspridning. Beslutet kring distans- och fjärrundervisning är taget enligt Samverkan Stockholmsregionens antagna regionala inriktning om distansundervisning för högstadieskolor.

Beslutet kan komma att ändras eller förlängas. 

Vad är distans- respektive fjärrundervisning?  

Distansundervisning är undervisning på distans. Den kan ske digitalt men även med hjälp av böcker eller annat material. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument och chattar. Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som sker digitalt i realtid.  

Närundervisning är undervisning på plats i skolan.  
 
 

Senast uppdaterad: 7 juli 2021