Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Samverkan mellan socialnämndens verksamheter och föreningslivet stärks

Ideella föreningar som driver verksamhet som är främjande, förebyggande, uppsökande eller stödjande är ett viktigt komplement till kommunens egna insatser. Genom att teckna partnerskapsavtal stödjer kommunen det ideella engagemanget och finansierar särskilda uppdrag som föreningarna utför åt socialnämnden.

På torsdagskvällen 16 december firade Haninge kommun och åtta föreningar att man kommit i mål med upprättandet av partnerskapsavtal som ska gälla från och med 2022.

De åtta föreningarna är:

 • Brottsofferjouren Haninge Nynäshamn
 • Future Teens i Haninge
 • Föreningen fria sällskapet länkarna
 • Haninge Kvinnojour
 • Haninge Ungdomsjour
 • Manscentrum Östra Södertörn
 • Revansch för unga spelberoende
 • Attention Haninge med Studieförbundet vuxenskolan Stockholms län

Under torsdagskvällen den 16 december fanns representanter från föreningarna, socialnämndens ordförande Annett Haaf (S) och biträdande social- och äldredirektör Maria Porshage på plats i Haninges kommunhus för att skriva under avtalen.

- Som kommun behöver vi idag samverka mer än någonsin med olika aktörer, inte minst föreningslivet, för att kunna jobba förebyggande och stärka våra egna insatser. Jag är därför mycket glad att vi idag gått i mål med partnerskapsavtal med åtta fantastiska föreningar som gör ett viktigt arbete i Haninge, Annett Haaf (S), socialnämndens ordförande.

- Föreningarna som vi tecknar avtal med har alla visat ett stort engagemang att förbättra livsvillkoren för de individer som de kommer i kontakt med. Vi ser fram emot ett bra samarbete med många viktiga insatser, säger Maria Porshage, biträdande social- och äldredirektör.

Fakta

Socialnämnden har tidigare i år fattat beslut om ett nytt bidragsreglemente som möjliggör upprättande av partnerskapsavtal. Avtalen har tagits fram genom en dialogbaserad metod där Haninge kommun och föreningen delat behov och lägesbild.

Förvaltningen har i dialog med föreningarna förhandlat fram avtal om partnerskap för 2, 3 eller 3 plus 3 år. Ersättningens villkor och storlek för partnerskapen regleras i det enskilda avtalet mellan socialnämnden och föreningen. Socialnämnden fattade beslut att teckna partnerskapsavtal med åtta föreningar vid socialnämndens sammanträde 2021-12-14.

Det är åtta ideella föreningar som har sökt partnerskapsavtal för 2022 och som får följande ersättning per år:

 • Brottsofferjouren Haninge Nynäshamn: 440 000 kr
 • Future Teens i Haninge: 80 000 kr
 • Föreningen fria sällskapet länkarna: 150 000 kr
 • Haninge Kvinnojour: 380 000 kr
 • Haninge Ungdomsjour: 200 000 kr
 • Manscentrum Östra Södertörn: 380 000 kr
 • Revansch för unga spelberoende: 50 000 kr
 • Attention Haninge med Studieförbundet vuxenskolan Stockholms län: 150 000 kr

Partnerskapet ska ha en tydlig koppling till de av kommunfullmäktige fastställda mål som riktar sig till socialnämnden samt socialnämndens beslutade strategier.

Partnerskapet ska utgå ifrån socialnämndens behov och verksamheten ska vara inriktad på något av följande områden:

 •  stöd till personer med funktionsnedsättning och dess anhöriga
 • stöd till personer med beroendeproblematik
 • socialt utanförskap och isolering
 • stöd till brottsoffer
 • trygghetsskapande insatser
 • förebygga kriminalitet
 • förebygga våld

Senast uppdaterad: 17 december 2021