Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge kommun förstärker budgeten med ytterligare 68 miljoner 2022

Kommunfullmäktige klubbade på måndagen igenom ett tillskott på 68 miljoner kronor i budget för nästa år. Det innebär att den totala budgeten för kommunen kommer uppgå till 5,761 miljarder kronor vilket sammanlagt är en ökning med 458 miljoner kronor jämfört med årets budget. De extra pengarna ska gå till bland annat utbildning, fler trygghetsinsatser, nya idrottsytor och en innovationsfond.

Bild på fotbollsplan, frukost, belysning och ett förskolebarn med pedagog Foto: Mostphos

Bakgrunden till att kommunfullmäktige nu skjuter till pengar är att den senaste prognosen visar att skatteintäkterna och de generella statsbidragen blir större än vad beräkningarna visade inför budgetbeslutet i juni. Bakom beslutet står Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Så här ska pengarna fördelas

Det extra tillskottet på 68 miljoner kronor kommer att fördelas enligt följande.

Utbildning 

Grund- och förskolenämnden får 40 miljoner kronor. Pengarna ska gå till att täcka så kallade tilläggsbelopp som är riktade till barn i behov av extra stöd, att införa gratis frukost i grundskolorna samt till fler pedagoger i förskolan.

Även gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får ett tillskott, som uppgår till 4 miljoner kronor. En del är tänkt att gå till samarbete mellan föreningar och gymnasiet, utöver det samarbete som idrottsakademierna redan har med föreningar i dag.

Idrott och fritid samt stadsbyggnad

Idrotts- och fritidsnämnden får 2 miljoner kronor för drift av Torvalla ishall och en ny fotbollsplan i den nordvästra delen av kommunen.

Stadsbyggnadsnämnden tilldelas 4 miljoner kronor för att bland annat förbättra utomhusmiljön, till exempel belysningen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tilldelas 18 miljoner kronor där en del ska gå till driftkostnader för att införa en förmånsportal för de anställda och för att inrätta en innovationsfond. En annan del ska gå till vår- och sommarkläder för personal i förskolan. Som komplement till redan beslutade trygghetssatsningar avsätts också pengar till förstärkt belysning och folkhälsofrämjande åtgärder, till exempel fler idrottsytor.

- Det är viktigt att spara i ladorna men när vi ser ut att gå mot ännu ett starkt resultat så vi kan göra viktiga investeringar i vår gemensamma välfärd. Nästa års budget är ett kraftfullt paket där alla nämnder får ett ökat anslag men tack vare detta beslut kan vi göra ännu mer under 2022 med extra satsningar på våra medarbetare, trygghet och skolan, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Budgettillskottet medför att förvaltningarna nu kommer sätta igång med att planera för mer verksamhet än vad som var ursprungsplanen.

- Det känns förstås bra att kommunen har en stark tillväxt med ökade skatteintäkter som gör det möjligt för kommunfullmäktige att förstärka budgeten. Det är en angenäm utmaning att som förvaltning få göra mer än vad som var tänkt från början. Och det handlar inte bara om att utveckla redan prioriterade satsningar för våra medborgare, som trygghetsåtgärderna, utan också om att lägga kraft på nya, som innovationsfonden. Jag ser fram emot att utveckla former för hur dessa medel på bästa sätt kan bidra till bra verksamhet, säger kommundirektör Magnus Gyllestad.

Bättre förutsättningar för att använda investeringsmedel

En prognos i augusti visade att 65 procent av årets investeringsbudget kommer att tas i bruk. För att budgeterade investeringsmedel ska kunna tas i anspråk i större utsträckning framöver beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen mandat att omfördela dessa medel mellan och inom kommunens nämnder. Detta gäller i de fall man bedömer i ett tidigt skede att pengarna inte kommer att användas i full utsträckning.

Budgeten för kommunens samlade investeringar uppgår till 1,070 miljarder kronor 2022. I beloppet ingår bland annat investeringar för lokaler och vatten och avlopp (VA).

Senast uppdaterad: 15 december 2021