Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu startar arbetet med framtidens Kulturskola

På kultur- och demokratinämndens sammanträde 27 april beslutades att kultur- och fritidsförvaltningen ska starta ett utvecklingsprojekt avseende framtidens kulturskola. Projektet ska bland annat tydliggöra mål och vision för kulturskolan, utveckla metoder för större delaktighet och ta fram principer för samarbeten med externa aktörer.

Kvinna som målar, flicka som spelar piano, en grupp ungdomar som dansar Foto: Mostphotos

- Vi fick för ungefär ett år sedan uppdraget att gå vidare med en ny organisering och upphandling av kulturskolan, berättar Klas Sandberg, områdeschef på kultur- och fritidsförvaltningen. När vi började arbeta med detta såg vi allt eftersom behov av att hämta in ytterligare kunskap och utveckla andra områden än de som låg inom det befintliga uppdraget. Det är därför glädjande att nämnden nu har beslutat att vi ska ta ett helhetsgrepp på kulturskolans verksamhet.

Beslutet innebär att det nuvarande uppdraget gällande ny upphandling avbryts och att förvaltningen istället får i uppdrag att genomföra ett utvecklingsprojekt, som omfattar visions- och målarbete, utvecklar metoder för barns- och ungas delaktighet, metoder för samverkan och förtydligande av rutiner för uppföljning och utvärdering.

- I och med att vår kommun växer och invånarna har nya förväntningar på kulturskolan behöver vi bedriva en verksamhet som är mer flexibel och möjlig att anpassa efter barn och ungas intressen och önskemål. Vi behöver till exempel hitta sätt att nå de grupper som idag inte söker sig till kulturskolan.

Utvecklingsprojektet planeras att pågå året ut. Under projektets gång kommer musikundervisningen bedrivas på samma sätt som idag och förvaltningen ska verka för att kurser inom övriga ämnesområden fortsätter men under annan finansieringsform.

- Kulturskolan har potential att bli ett ännu tydligare nav för barnkulturen i Haninge. Nu startar vi arbetet med att hitta nya arbetsformer, nå fler barn och ungdomar och bredda vårt utbud, säger Klas.

Senast uppdaterad: 7 juli 2021