Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haningeterrassen - Här blir framtid till verklighet

Att utveckla en plats med både nya och befintliga miljöer, så att de känns attraktiva och självklara är en lång och omfattande utvecklingsresa. Platsutvecklingsresan för området Handen och den intilliggande Handenterminalen började redan under 1900-talets första hälft.

Bildkollage som visar Haningeterrassen från 1970 fram till idag Foto: Haninge kommun

Blickar vi mot vår nuvarande kulturpark med Folkets hus kan vi ana spår från den tidens stationssamhälle. I samband med att en tätort började växa fram mellan stationen och vägskälet som delade landsvägen söderut mot Dalarö och Nynäshamn tog utvecklingen fart. Här växte det första centrumet med butiker och olika serviceinrättningar fram.

Handen som centralort

När Haninge kommun bildades år 1971 efter en sammanslagning av Västerhaninge och Österhaninge blev Handen den naturliga centralorten. Under denna tid var byggtakten något lägre men nuvarande Najaden och den gamla bussterminalen kom till under denna period.

Handenterminalen – en självklar knutpunkt

Alla som bor, verkar och vistas här kan enkelt åka in till Stockholm city på bara några minuter eller ta sig till Nynäshamn eller några av kommunens andra områden. Närheten och möjligheten till att resa hållbart gör att det blir än mer tydligt varför Haninge är utpekad som en regional stadskärna – den självklara knutpunkten i söderort.

Från förort till stad

Att utveckla befintliga såväl som nya miljöer där människor lever ett gott liv i Haninge tar tid. Med rätt kompassriktning växer en ny stadskärna fram.

Handenterminalen och Haningeterrassen är kliv framåt när staden ska bli till. Men, en stad är ingenting utan de människor som skapar liv och rörelse, utveckling och dynamik. Här ska människor kunna gå till jobbet, umgås, shoppa, utbilda sig och leva sina liv. Att leva det goda livet i Haninge kräver mer än byggnader. Utvecklingen av platsen innebär att skapa attraktiva miljöer där människor trivs och mår bra.

Utvecklingen av Haninge stad bärs av en vision och av målmedvetet arbete. Hållbar stadsutveckling handlar om att planera, bygga och förvalta stadsmiljöer med människan i centrum samtidigt som resursanvändningen minimeras. Invånare och besökare ska kunna ta del av ett rikt och varierat utbud av bostäder, service och platser för lek, motion, rekreation och möten. Miljön ska upplevas trygg och uppmuntra till klimatsmarta resor. Staden ska också inrymma miljöanpassade lösningar för transporter och avfallshantering

Följ den fortsatta utvecklingsresan

Nu har den nya bussterminalen äntligen öppnat och de första resenärerna välkomnats. En viktigt milstolpe i utvecklingsresan för Haninge har uppnåtts.

I sommar kommer du att kunna se mer av staden som växer fram. Byggdamm och stängsel blir ett minne blott, längs med gången mellan pendeltåget och Poseidons torg, för då kommer Stationsgången att vara färdig. Träd ska ha planterats och kanske kan du både se och höra fåglar som sitter i dem.

Senast uppdaterad: 7 juli 2021