Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge kommun vinnare av GuldTriangeln 2021

Haninge kommun får det prestigefyllda priset från NTF för sin målsättning att skapa säkrare och tryggare skolvägar för att öka barns mobilitet och för att minska antalet resor till och från skolan med bil. Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande tog emot priset under NTF:s digitala kongress den 14 april. Prisutdelare var infrastrukturminister Tomas Eneroth. Med på prisutdelningen var även stadsbyggnadsnämndens ordförande Petri Salonen (C), grund- och förskolenämndens ordförande Tobias Hammarberg (L) samt Helena Hartzell, trafikchef i Haninge.

Haninge kommun vinnare av NTF's GuldTriangel. Tobias Hammarberg (L), Meeri Wasberg (S) och Petri Salonen (C) Haninge kommun vinnare av NTF's GuldTriangel. Tobias Hammarberg (L), Meeri Wasberg (S) och Petri Salonen (C) Foto: Haninge kommun

Priset instiftades 1993 och har sedan 2007 delats ut vartannat år i anslutning till NTF:s kongress för att uppmärksamma kommuner som gjort betydande insatser för ökad trafiksäkerhet.

– GuldTriangeln är NTF:s sätt att lyfta fram goda exempel på kommuners trafiksäkerhetsarbete. Därför är det extra roligt att priset nu går till Haninge kommun. Deras arbete för att göra barnens skolvägar både tryggare och säkrare är ett synnerligen bra exempel på hur man som kommun måste jobba övergripande åde med fysiska förändringar i trafikmiljön och beteendepåverkan mot flera målgrupper, säger Marie Nordén, generalsekreterare NTF.

NTF’s motivering
Haninge kommun får GuldTriangeln för sitt ambitiösa och lyckosamma arbete med att skapa säkrare och tryggare skolvägar och minska antalet resor till och från skolan med bil. Särskilt utmärkande är deras övergripande och systematiska arbetssätt där man redan på beslutsfattande nivå insåg att man måste få till en bred förankring inom kommunen för att lyckas. Insikten om att det krävs fysiska insatser som ökar säkerheten samtidigt som man ökar människors vilja till förändring genom att göra trafikmiljön trevligare och tar fram verktyg som underlättar för barn, föräldrar och skola är ett synnerligen gott exempel på ett väl fungerande kommunalt trafiksäkerhetsarbete.

– Det är jättekul att vårt långsiktiga arbete för säkra och trygga skolvägar uppmärksammas med detta fina pris från NTF. En viktig del av arbetet är att vi genom dialog med barnen fångar upp deras erfarenheter och synpunkter kring sin trafikmiljö till och från skolan. Dessa tas med vidare in i projektet och landar i åtgärder av olika slag. Åtgärder som exempelvis syftar till att minska andelen föräldrar som skjutsar sina barn till skolan, detta genom att de tillsammans med sina barn upptäcker hur enkelt det är att gå eller cykla till skolan, säger Helena Hartzell, trafikchef på Haninge kommun.

Pressmeddelande från NTF:
GuldTriangeln till Haninge kommun

Pressmeddelanden från Haninge kommun:
Haninge kommun vinner nationellt pris för säkra och trygga skolvägar

Haninge kommun antar plan för säkra skolvägar för att systematiskt förbättra trafiksäkerheten runt skolorna

Senast uppdaterad: 7 juli 2021