Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Digitalt möte med kronprinsessan Victoria och prins Daniel

Kronprinsessparet hade idag ett digitalt möte med kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) och kommundirektör Magnus Gyllestad. Kronprinsessparet ville dels få en bild av kommunens hantering av coronapandemin och också av kommunens utveckling i stort.

Skärmavbild med kronprinsessparet, Meeri Wasberg och Magnus Gyllestad Foto: Skärmavbild

­I den del av samtalet som rörde pandemin och dess konsekvenser så lyftes bland annat de satsningar som gjorts under pandemin för att stötta föreningslivet och det lokala näringslivet i både stort och i smått, exempelvis utökat ekonomiskt bidrag till föreningslivet och värdebevisen till medarbetare som en del i att stödja det lokala näringslivet. De insatser som gjorts för att uppmuntra både invånare och tillfälliga besökare att dra nytta av vår fantastiska natur när möjligheten till inomhusaktiviteter varit mycket starkt begränsade var också en del av samtalet..

­- Vi lyfte fram våra fantastiska medarbetare i alla kommunens verksamheter. Alla som på olika sätt hjälpt till och huggit tag i olika frågor under pandemin. Medarbetare inom omsorgerna som verkligen dragit ett tungt lass, medarbetare i skolan som ställt om verksamheten med hjälp av digitala verktyg med väldigt kort varsel och att flera medarbetare har ställt om till distansarbete för att nämna några exempel, säger Meeri Wasberg.

Samtalet handlade även kommunens tillväxt och näringslivsfrågor. Här lyftes kommunens goda resultat i senaste NKI (nöjd-kund-index för näringslivet) fram och belystes. En annan fråga under samtalet var arbetslösheten där kommunen ofta har en högre arbetslöshet än länet, men lägre än rikets. Något som i stor utsträckning kan förklaras på kommunens struktur och utbildningsnivå.

- Jag beskrev Haninge i stort och kommunens starka tillväxt och både de kvalitéer och de utmaningar som följer med att vara en stor kommun av vårt slag. Med allt från yttre havsbandet till framväxande stad och också en nationalpark, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kronprinsessparet reflekterade över vilka utmaningar som finns i verksamheterna med tanke på kommunens stora geografi och då gavs som ett exempel det särskilda skärgårdsstöd som ges ö-skolorna.

Kronprinsessparet avslutade med att framföra sina varma hälsningar till såväl invånare som medarbetare i Haninge kommun.

 - Sedan mitten av januari har Kronprinsessparet talat med kommuner i olika delar av Sverige. Anledningen till samtalet är att Kronprinsessparet önskar få information om den rådande situationen i kommunen under pandemin samt hur kommunen arbetar framåt. För Kronprinsessparet är det viktigt att lyssna, samt få den lokala bilden av vad för stora utmaningar svenska folket har att förhålla sig till i det läget vi är i idag, säger Lena Bartholdsson, hovmarskalk och chef för H.K.H. Kronprinsessans hovstat.

- Det var ett mycket trevligt och spontant samtal och det fanns mycket att prata om och berätta om kommunen, avslutar Meeri Wasberg.

Senast uppdaterad: 7 juli 2021