Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

NKI-resultat visar på stabil uppåtkurva

Haninges NKI-resultat fortsätter att visa en fin uppåtgående kurva som resultat av ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Kommunens NKI-resultat ligger på 76 vilket är en mycket hög NKI nivå. Fokus de senaste åren har varit på ett långsiktigt förvaltningsövergripande arbete. Haninge befinner sig i en stark tillväxtresa där vi går från förort till stad.

Magnus Gyllestad, kommundirektör för Haninge kommun ser mycket positivt på resultatet. Årets NKI-resultat är lovande, men det som jag särskilt vill lyfta fram är det sätt som våra förvaltningar har arbetat över myndighetsgränserna för att nå bättre resultat. Genom att arbeta långsiktigt och systematiskt är jag övertygad om att vi kan fortsätta utveckla våra kontakter på olika plan med kommunens företagare.

Många företagsärenden är komplexa och innebär ofta kontakt med flera delar av kommunens organisation, säger Anna Berglund, direktör för avdelningen Omvärld och utveckling med ansvar för näringslivsfrågor.

Alla myndighetsområden som ingår i undersökningen visar en positiv utveckling och extra roligt är det att se att alla myndighetsområden ligger över 70. Vi kommer att fortsätta utveckla kommunens service mot företagare och i det arbetet bland annat förbättra digitala tjänster och lösningar för att både underlätta processen vid inlämning av ett ärende samtidigt som vi kan hantera ärenden snabbare. Här har vi en fortsatt viktig roll att underlätta för företagare så att ärenden hanteras så effektivt som möjligt, fortsätter Anna Berglund.

Haninge kommun befinner sig i en stark tillväxtkurva och utvecklar nu en helt ny stadskärna i centrala Haninge. Det innebär också att vi skapar nya rum och möjligheter för vårt näringsliv. Som förvaltningschef är jag såklart stolt över våra medarbetare när vi höjer vårt NKI-resultat så stabilt över tid. Ser vi till segmentet inom bygglov så har det gått från 64 till 71 på bara ett år. Nu ska vi fortsätta att framtidssäkra vår organisation, säger Anna Waldman Haapaniemi.

 

Vad är NKI

Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen ”Nöjd-kund-index” NKI, vilket är en etablerad modell för att mäta kundnöjdheten på en skala 0-100, där 100 är högsta betyg. Modellen innebär att man kan jämföra sig över tid och med andra verksamheter.

NKI-undersökningen genomförs inom alla partnerkommuner inom Stockholm Business Alliance. Tillsammans med SKR har 188 kommuner och 17 förbund deltagit.

NKI-mätningen mäter en rad olika parametrar och vi ser att Kommunens aggregerade resultat har förbättrats under de senaste åren. Det är också positivt att se att så många företagare har tagit sig tid att svara på NKI-mätningen. Mätningen ger oss en fördjupad bild av hur vi kan arbeta vidare med vårt strategiska näringslivsarbete, säger Maria Rosell, näringslivsutvecklare i Haninge kommun.

Så arbetar vi strategiskt med näringslivsfrågor

Kommunens näringslivsarbete leds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att leda och samordna förvaltningarnas näringslivsarbete. Företagarnas kontakter och ärenden med kommunen spänner ofta över flera förvaltningar. För att kommunen ska uppfattas som samordnad och ge ett enhetligt bemötande av företagen krävs utvecklade former för ärendehantering. Alla kommunala förvaltningar är därigenom ansvariga för att inom sina respektive verksamheter inkludera näringslivsstrategiska perspektiv.

Senast uppdaterad: 7 juli 2021