Badvatten

Foto: Fredrik Hjerling

Haninge kommun testar vattenkvalitén på ett tiotal bad var fjärde vecka under juni, juli och augusti för att säkerställa att det är säkert att bada.

Badvattnen testas för att kontrollera temperatur samt förekomst av E. colibakterier, enterokocker, och algblomning. Provresultaten rapporteras in till Södertörns miljös- och hälsoskyddsförbund (SMOFH) som analyserar vattnet och rapporterar resultaten till havs- och vattenmyndigheten. På havs- och vattenmyndighetens webb redovisas resultaten i en interaktiv karta där du kan söka fram Haninges bad.

Havs- och vattenmyndighetens badkarta

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Ett tiotal bad testas under sommaren

I Haninge testar kommunen 13 badplatsers vattenkvalité.

 • Nedre Rudan och Övre Rudan
 • Stationsbadet Rudan
 • Vendelsö Gårdsbad
 • Dalenbadet
 • Ramsjön
 • Norrbybadet
 • Östnora
 • Årsta havsbad
 • Schweizerbadet på Dalarö
 • Gålö Skälåker
 • Björkholmen på Muskö

Om ett vattenprov skulle visa att badvattnet är otjänligt på något sätt är det kommunens ansvar att informera om detta med hjälp av exempelvis skyltar.

Kvalitet på badens vatten

Att bada är för det mesta härligt. Men du kan bli sjuk om vattnet inte håller tillräckligt bra kvalitet. Det gäller både strandbad och bassängbad. Det är inte bara bakterier i vattnet som kan ge besvär. I sjöar och vattendrag kan det även finnas alger och vattenloppor som inte är bra för din hälsa.

Varannan vecka under badsäsongen (21 juni till 20 augusti) tas prover på badvattnet. Vattnets kvalitet kontrolleras vad gäller vattnets bakteriehalt, pH-värde och temperatur. Dessutom görs en bedömning av vattnets grumlighet och algförekomst. 

Om det har varit varmt länge kan vattnets kvalitet försämras utan att vi hinner upptäcka det. Särskilt mindre barn som får kallsupar kan bli utsatta. Du som förälder bör tänka på att vattenkvaliteten kanske inte alltid är den bästa vid vattenbrynet där de minsta barnen oftast vistas.

Badvattenkvalitet i bassängbad

Ägaren till ett bassängbad är skyldig att kontrollera badvattenkvaliteten fortlöpande. Dessutom ska kommunen genom så kallad offentlig provtagning låta analysera vattenkvaliteten på bassängbad minst en (1) gång i månaden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 4 juni 2019