Kulturstigar

Fornstigen på Gålö Fornstigen på Gålö Foto: Anna Röst Foto: Anna Röst

I Haninge finns tre skyltade kulturstigar. Där får du vägvisning för att upptäcka spåren efter människor som levt i Haninge från stenåldern och framåt. Dessutom finns en hel del spännande att upptäcka i naturen längs stigarna.

Fornstigen på Gålö

En promenad längs fornstigen på Gålö är en resa genom historien, från säljägarnas stenålder, via fornborg och vikingatid, till rysshärjningar och dagens campingliv. Njut av naturen och lär dig om Gålös historia genom skyltarna längs vägen. Fornstigen är 3,8 km lång och börjar vid Morarnas gård. Stigen är inte tillgänglig för rullstol eller barnvagn.

Karta över fornstigen på Gålö


Harspåret

Harspåret är en natur- och kulturstig som börjar vid Rudans gård. Längs stigen kan du upptäcka hur landskapet har skapats sedan istiden och se spåren efter människorna som vistats i trakten genom tiderna. Istidens jättegrytor och fornborgen på Elefantberget är två platser längs stigen.

Harspårets folder med karta


Årsta slottsstig

Årsta slottsstig berättar om traktens långa historia, slottet och Fredrika Bremer. Det finns två vandringar att välja på. Fredrikaslingan är en lätt promenad i slottets närmaste omgivning. Den är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Fornstigen är en längre vandring i slottets omgivningar.

Folder med karta över slottsstigen

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 november 2016