Jordbrogravfältet - en tvåtusenårig tidsresa

Upptäck ett av Sveriges största järnåldersgravfält! Här finns 800 kända gravar och troligen många fler under markytan.

Jordbro gravfält. Foto: Eva Simonson

På gravfältet får du en glimt av Haningebygden för två tusen år sedan. På våren blommar vitsippor i mängder och på hösten lyser ljungen. Gravfältet är inte bara en trolsk plats från forntiden utan en plats att njuta av idag - en oas av lugn, ett stenkast från Jordbro och Västerhaninge. 

På Jordbrogravfältet kommer forntiden nära. Gravfältet är unikt – enormt och välbevarat. Här finns 800 kända gravar, och många dolda under markytan - det totala antalet kan vara ungefär tre tusen. Det är gott nog att njuta av platsens lugn och trolska karaktär, men det kan också vara intressant att fundera över de som levde här för länge sedan och begravdes här under järnåldern. På gravfältets skyltar kan du få en glimt av deras tid. Skyltarna är utplacerade intill de olika gravformerna.

Vad finns under markytan?

På gravfältet finns en mängd resta stenar, stenformationer och låga kullar. Det vi ser är en begravningsplats från äldre järnålder (500 f kr-550 e Kr). Gravar från denna tid är främst brandgravar – det vill säga, de döda är kremerade. De brända benen är sedan ihopsamlade ur bålresterna och begravda i en keramikkruka eller en träask. Ofta har bara en liten del av den dödes ben samlats in för begravning. Vad som hände med resten av benen vet vi inte. Under den tidigaste järnåldern är det inte så vanligt med gravgåvor – föremål som har följt med den döde i graven. Därför finns väldigt få fynd i gravarna. Bara ett enstaka dräktspänne har hittats på Jordbrogravfältet.

Gravar och geometri

Under äldsta järnålder hände plötsligt något i sättet att bygga gravar. Tidigare hade man byggt runda rösen och små runda stengravar - nu kom en explosion av formrikedom. Triangulära, rektangulära, sexkantiga, runda och skeppsformiga. På Jordbrogravfältet ser du dem alla. Ju mer du tittar – desto fler former hittar du.

Håll ögonen öppna på stigarna – där tittar stenarna i gravarnas kantkedjor fram. Prydligt lagda i cirklar inringar de graven. Varför gravarna anlades i dessa olika former är gåtfullt.

Hur levde man?

De människor som levde och dog här för två tusen år sedan har lämnat spår efter sig. Jordbrogravfältet visar var de hamnade när de dog. Runt omkring i landskapet, gömda i marken finns också spåren efter deras liv. Vid Kalvsvik, en kilometer från gravfältet har arkeologer undersökt en boplats där det låg flera bostadshus och ett verkstadsområde just vid den tid som Jordbrogravfältet anlades. Havet stod högre än idag, och boplatsen låg vid en havsvik som sträckte sig långt in mot Jordbrogravfältet. Det största huset var hela 46 meter långt. Här har man bedrivit jordbruk, fiskat och jagat. Man odlade framför allt korn, men också vete och havre. På verkstadsplatsen fanns ett 20-tal ugnar, där man torkade och rostade säd, brände keramik och lagade mat.

Nära och fjärran för två tusen år sedan

Den nära släkten till Jordbroborna fanns i trakten. Bara några hundra meter söder om Jordbrogravfältet vidtar nästa stora gravfält från samma tid - Åbygravfältet. Det är beläget där det idag är Mormontempel, äldreboende och Västerhaninge kyrka. Här har arkeologer grävt ut många gravar. I skeletten på Åbygravfältet finns ett genetiskt särdrag som visar släktskap, och en man med detta särdrag blev begravd på Jordbrogravfältet, alldeles där Nynäsbanan nu går. De två stora gravfälten tolkas som bygdegravfält, där olika gårdar i trakten samlades för att begrava sina döda och för religiösa högtider.

Världen var också stor redan för två tusen år sedan. Kontakter med grannar, nästgårds och långt borta var viktiga. Under romersk järnålder (0-375 e Kr) reste människor från Norden till Medelhavsvärlden för att tjäna som legosoldater i de romerska kejserliga arméerna. De lyckosamma kom tillbaka med guld och dryckesbägare, de otursamma kom inte tillbaka alls.

Religion och föreställningsvärld

Den fornnordiska religionen som vi känner den från vikingatiden, med Oden, Tor och Freja såg annorlunda ut på Jordbrogravfältets tid, tusen år tidigare. Forskarna menar att bronsåldern och den äldre järnålderns religion innehöll ett starkt inslag av fruktbarhetskult, med fokus på solen som livgivande kraft. Man levde i ett bondesamhälle där solens ständiga återkomst och livets ständiga återfödelse i växtlighet, djur och människor var centrala. På bronsålderns hällristningar och bronsföremål är solen en central symbol. Skålgropar - små inknackade fördjupningar i berget är också vanliga från denna tid och har förknippats med fruktbarhetskulten. På Jordbrogravfältet finns några stenar i gravarna med skålgropar och det finns flera platser runtomkring gravfältet med skålgropshällar.

Elden och kremeringsritualerna kring de döda kan ha varit en del av de religiösa föreställningarna kring solen, fruktbarhet och återfödelse. Ibland hittas malstenar i gravar från den här tiden. Forskarna tror att det hänger ihop med fruktbarhetskulten. Likt man till vardags malde säden till mjöl på malstenarna kunde de brända benen av de döda i religiösa ritualer malas ner och begravas – sås i marken, för att livet skulle återfödas. Ibland hittar man också skäror i gravarna, som symboliserar skörden av säd.

Kontakt

Kulturmiljögruppen
kulturmiljo@haninge.se

Du som rider

Jordbrogravfältet är skyddat genom kulturmiljölagen och får inte skadas. Du som rider får därför bara göra det på vägen som leder genom området  inte i terrängen eller på småstigar. Skyltar med "Ridning förbjuden – Gäller gravfält" visar var detta område börjar.

Även runt stenåldersboplatsen öster om Gullringsvägen finns skyltar som visar att ridning inte är tillåtet i området.

För skola och förskola

På Jordbrogravfältet kan man fundera över hur man levde här i trakten för två tusen år sedan.

På gravfältets skyltar som står utplacerade vid de olika gravformerna kan man få glimtar av liv och död under järnåldern.

Man kan försöka räkna de många gravarna – det är svårt!

Man kan undra vad som döljer sig under marken och hur vi vet något om livet förr i tiden.

Man kan fundera på vilka spår vi själva lämnar efter oss till dem som kommer hit om två tusen år.

Det passar extra bra att besöka Jordbrogravfältet i samband med att man läser om forntiden i lågstadiet, men platsen är mångsidig och mångbottnad - och passar för olika slags aktiviteter. Gravfältet är unikt med sina många gravar i geometriska former. Här finns kvadrater, cirklar, trianglar och sexkantiga gravar. Här finns resta stenar i rad att räkna och mäta. Varför inte flytta en matematiklektion ut i friska luften? 

Besöksinformation

Nära Jordbro pendeltågstation
Det vidsträckta gravfältet öster om järnvägen, på gångavstånd från Jordbro pendeltågsstation, är ett av länets mest berömda arkeologiska besöksmål.

Gravfältsområdet är 750 meter långt och den norra delen börjar ca 1 km söder om Jordbro pendeltågsstation. Skyltning finns från stationen till gravfältet.

Parkering
Intill Södra Jordbrovägen finns en mindre parkering.

Promenadstråk
Vid promenadvägen, på den östra delen av gravfältet, finns tre större informationsskyltar som berättar om livet i Haningetrakten genom hela forntiden. Intill de olika gravformerna finns 13 mindre skyltar med glimtar ut äldre järnåldern, när Jordbrogravfältet blev en stor grav- och kultplats.

Den västra delen
Järnvägen delar gravfältet i två delar. En mindre del med ett 50-tal gravar ligger väster om järnvägen, intill Nynäsvägen. Dit kommer du via en tunnel under järnvägen vid områdets sydspets, intill torpet Björklund. Här finns resta stenar och synliga runda gravformationer, bland annat en grav med åtta "ekrar". Observera att det är en brant stigning i oländig terräng för att komma upp ut ur tunneln och att banvallen inte är stängslad. Var försiktig.

Gullringskärrets naturreservat
Jordbrogravfältet gränsar till Gullringskärrets naturreservat - Haninges egen "regnskog". Här finns ett rikt naturliv, med en mängd mossar och ormbunkar kring Husbyån.

Stenåldersboplats
Öster om gravfältet och norr om naturreservatet finns också en skyltad stenåldersboplats. Här levde människorna under den så kallade "Gropkeramiska kulturen" för fem tusen år sedan.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 oktober 2018