Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Dalarö skeppsvraksområde

Dalarö med omnejd är ett av Sveriges mest fornlämningstäta när det gäller fartygslämningar äldre än 100 år. Från åtminstone 1500-talet och framåt har Dalarö varit centrum för internationell och regional sjöfart. Platsen var också en viktig position för Sveriges sjöförsvar.

Foto: Mostphotos

Längs Dalarö och de farleder som sammanstrålar vid Dalarö har en mängd fartyg gått sitt öde till möte genom tiderna. Vraken är av skiftande karaktär och från olika tider, flera av dem utgör var och en för sig mycket höga kulturvärden. Tillsammans är de en mycket betydelsefull del av vår svenska sjöfartshistoria.

I Dalaröområdet finns ett 30-tal registrerade fartygslämningar från 1600- till 1900-talet. Haninge kommun och Statens Maritima museer har i samråd med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Stockholms län tagit initiativ till bildandet av ett kulturreservat. Tre vrak, representativa för sin tid, har valts ut för att ingå i ett kulturreservat i Dalarö, reservatets namn är Dalarö skeppsvraksområden.

Motiv för kulturreservat och skäl för beslut

Trä bevaras bra i östersjön och fartygslämningarna vid Dalarö är internationellt sett mycket välbevarade, men sjötrafiken i området, till exempel redskapsfiske, snabba båtar och sportdykning medför stora påfrestningar på fartygslämningar.

Haninge kommun vill verka för att långsiktigt skydda fartygslämningarna vid Dalarö, men ändå ge sportdykare möjlighet att besöka dem. Därför kan lämningarna nu utvecklas som kulturminne och ett intressant besöksmål. Genom ett kulturreservat kan man erbjuda en organiserad dykverksamhet, som förutom att erbjuda attraktiva fartygslämningar, kan skapa en medvetenhet kring kulturarvet och dess betydelse. 

Att dyka inom Dalarö skeppsvraksområde

All dykning inom Dalarö skeppsvraksområde ska ske från en båt. Inför varje dyktillfälle görs en ansökan om tillstånd att få förtöja vid bojen av en dykarrangör, detta sker via Dalarö Dykpark.

För att få dyka på något av vraken i Dalarö Skeppsvraksområde ska du boka en plats på ett dykfartyg, alternativt boka via ett dykcenter eller ett dykresecharterföretag. Vi kan förmedla den kontakten, om så önskas. 

Max sex dykare plus en kulturhistorisk utbildad dykguide som tillhandahålls av dykarrangören får vara i vattnet samtidigt. En behörig dykguide ska vara med i vattnet vid varje tillfälle. Ankring är förbjuden inom skötselområdet. Förtöjning och dykning ska ske vid en för ändamålet ditsatt angöringsboj.

På plats genomför behörig dykguide en kulturhistorisk genomgång innan dyk, samt informerar om de specifika förutsättningarna som gäller för dyk på fartygslämningen. Till exempel är dykning över skrovet inte tillåten, då det finns stor risk att fastna med linor och annan utrustning i utstickande fartygsdelar. Skrovet är mycket känsligt och ett minsta säkerhetsavstånd till fartyget och kringliggande botten är en meter, så att inte ett oförsiktigt fenslag riskerar att skada vraket.

Efter varje genomfört dyktillfälle inom skötselområdet skall en rapport fyllas i av dykguiden via denna hemsida. I övrigt sker dykning enligt gällande dyknorm, ansvar för att de dykare som medtages till Dalarö Skeppsvraksområde har rätt kompetens, behörighet och erfarenhet vilar hos dykarrangören.


Kontroll och besiktning

Fartygslämningarna kommer regelbundet genomgå besiktningar för att hålla koll på om något hänt med vraken. Skulle något gå fel kommer tillgängligheten till skeppsvraksområdet att begränsas.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2023