Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Dalarön hylkyalue

Dalarö ja sitä ympäröivät alueet kuuluvat Ruotsin määrältään rikkaimpiin, yli 100-vuotiaiden hylkyjen löytöalueisiin. Jo ainakin 1500-luvulta lähtien Dalarö on toiminut kansainvälisen ja alueellisen merenkulun tukikohtana. Paikka oli myös tärkeä Ruotsin meripuolustukselle.

Foto: Mostphotos

Dalarön edustalla ja Dalarölle johtavilla merenkulkureiteillä lukuisat alukset ovat kohdanneet kohtalonsa vuosisatojen kuluessa. Hylyt ovat erilaisia luonteeltaan ja peräisin eri ajanjaksoilta ja monet niistä ovat kulttuuriarvoltaan merkittäviä. Yhdessä ne edustavat merkittävää osaa Ruotsin merenkulkuhistoriasta.

Dalarön alueella on noin 30 rekisteröityä hylkyä 1600-1900-lukujen väliltä. Haningen kunta ja Ruotsin valtion merellinen museojärjestö Statens Maritima Museer ovat yhdessä valtakunnallisen antikvaarioviranomaisen (Riksantikvarieämbetet) ja Tukholman lääninhallituksen kanssa tehneet aloitteen, jonka tavoitteena on muodostaa paikalle kulttuurinsuojelualue. Yhteistyötahojen valintaan perustuen kulttuurinsuojelualue käsittää kolme hylkyä, joista jokainen edustaa omaa ajanjaksoaan. Alue nimettiin Dalarön hylkyalueiksi (Dalarö skeppsvraksområden).

Kulttuurinsuojelualueen motiivi ja päätöksen perustelu

Puu säilyy Itämeressä hyvin ja Dalarön hylkyjäännökset ovat kansainvälisesti katsoen erittäin hyvässä kunnossa. Alueen vesiliikenne, kuten esimerkiksi välinekalastus, nopeat veneet ja urheilusukellus, aiheuttaa kuitenkin hylyille suurta rasitusta.

Haningen kunta haluaa toimia merenkulun muinaisjäännösten säilyttämisen puolesta Dalarössä mutta silti antaa urheilusukeltajille mahdollisuuden käväistä hylyillä. Siksi jäännöksistä voidaan nyt kehittää kulttuurimuisto ja mielenkiintoinen käyntikohde. Kulttuurisuojelualueen puitteissa mahdollistamme organisoitujen sukeltamispalveluiden tarjoamisen, joiden kautta pääsy kiehtoville hylkyjäännöksille voidaan varmistaa levittäen samalla tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja sen merkityksestä. 

Sukeltaminen Dalarön hylkyalueella

Dalarön hylkyalueella sukeltaminen tapahtuu aina veneestä käsin. Ennen jokaista sukeltamista sukellustapahtuman järjestäjän on haettava lupaa kiinnittäytyä poijuun.

Täältä voit hakea lupaa kiinnittäytyä poijuun (ruotsiksi)

Jos haluat sukeltaa jollekin Dalarön hylkyalueen hylylle, on sinun varattava paikka sukellusalukselta tai vaihtoehtoisesti varata paikkasi sukelluskeskuksen tai sukellusmatkatoimiston kautta. Voimme halutessasi välittää yhteyden.

Vedessä saa olla sukelluksen järjestäjän kulttuurihistoriallisesti koulutetun sukellusoppaan lisäksi korkeintaan kuusi sukeltajaa. Valtuutetun sukellusoppaan on oltava vedessä mukana jokaisen sukelluksen yhteydessä. Ankkuroiminen suojelualueella on kiellettyä. Kiinnityksen ja sukeltamisen on tapahduttava siihen tarkoitetusta kiinnityspoijusta käsin.

Paikan päällä valtuutettu sukellusopas käy ensin läpi alueen kulttuurihistoriallisen merkityksen sekä tiedottaa niistä erityisistä määräyksistä, joita sukeltajan tulisi noudattaa sukeltaessaan hylylle. Sukeltaminen aluksen rungon yli ei esimerkiksi ole sallittua takertumisen riskin vuoksi. Aluksen runko on hyvin arka ja pienin turvallisuusetäisyys sukeltajan ja aluksen sekä merenpohjan välillä on metri, niin ettei sukeltaja vahingossa riskeeraa aluksen rungon vahingoittamista evällään.

Jokaisen suojelualueella suoritetun sukelluksen jälkeen sukellusoppaan on täytettävä sukelluksesta raportti. Sukellus tulee suorittaa voimassa olevien sukellusnormien mukaisesti. Järjestäjä on vastuussa siitä, että kaikki Dalarön hylkyalueelle viedyt sukeltajat omaavat tarvittavan osaamisen, toimikelpoisuuden ja kokemuksen.


Tarkistus ja katsastaminen

Hylkyjäännökset katsastetaan säännöllisesti. Katsastuksessa tarkistetaan, ettei hylyille ole tapahtunut mitään. Jos katsastuksessa ilmenee virheitä, pääsyä hylkyalueella saatetaan rajoittaa.

Yhteystiedot

Erik Josephson
Elinkeino- ja maaseutukehittäjä
08-606 81 34
erik.josephson@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 mars 2021