Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ilmasto ja ympäristö

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen kasvavassa kunnassa tuo sekä haasteita, että mahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksen jarruttaminen ja ympäristöongelmien ratkaiseminen vaatii yhteistyötä sekä paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella, että globaalilla tasolla. Haningen kunta tekee yhteistyötä muun muassa lähikuntien kanssa vähentääkseen päästöjä ja parantaakseen ympäristöä. Kunnanvaltuusto päätti toukokuussa 2023 hyväksyä uuden ilmasto- ja ympäristöpoliittisen ohjelman vuonna 2024.

Foto: Mostphotos

Kestävä kehitys rakentuu yhteiselle vastuulle. Haningen kunta haluaa inspiroida kaikkia Haningen asukkaita ja Haningessa toimivia yrityksiä tekemään kestäviä valintoja ja auttaa ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

Uusi ilmasto- ja ympäristöpoliittinen ohjelma 2024

Kunnan tulisi uudessa, vuonna 2024 hyväksyttävässä ilmasto- ja ympäristöpoliittisessa ohjelmassa selvästi ja kunnianhimoisesti pyrkiä kohti ympäristötavoitteiden täyttymistä. Ilmasto- ja ympäristöpoliittisen ohjelman on tarkoitus toimia yleisvaltaisena ohjausasiakirjana, joka antaa keskitetyn kuvan kunnan ilmasto- ja ympäristötavoitteista. Uuden ilmasto- ja ympäristöpoliittisen ohjelman ollessa valmisteltavana, yleisvaltaitsta ilmasto- ja ympäristötyötä ohjaa voimassa oleva yleiskaava. Yleiskaava käsittää viisi eri suunnittelulinjausta tavoitteineen, joissa kuvataan kunnan kehitystä vuoteen 2030 mennessä, tähystäen eteenpäin vuoteen 2050. Tavoitteet sisältävät niin sanottuja vihreitä ja sinisiä arvoja, joista esimerkkejä ovat biologinen monimuotoisuus, hyvä veden laatu, läheisyys luontoon sekä avoimien maisemien ja maanviljelymaan säilyttäminen. Tavoitteissa mainitaan myös yhteiskuntasuunnitteluun liittyvistä edellytyksistä, joista esimerkkejä ovat kestävät liikenneratkaisut, uudistuvan energian käyttö sekä kestävä rakentaminen, joka vähentää ilmastovaikutuksia ja ilmansaasteiden päästöjä.

Valtakunnalliset ja globaalit ympäristötavoitteet

Valtiopäivien päätettyä ympäristötavoitteista vuonna 1999 ovat valtakunnalliset ympäristötavoitteet ohjanneet ympäristötyötä kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Tavoitteet näyttävät tietä kohti kestävää kehitystä ja muodostavat maailmalaajuisten Agenda 2030 -tavoitteiden ympäristöllisen ulottuvuuden. Ympäristötavoitteissaan Ruotsi pyrkii luovuttamaan seuraavalle sukupolvelle yhteiskunnan, jossa suuret ympäristöongelmat on jo ratkaistu. Haasteet ovat usein globaaleja ja monet ratkaisut niihin paikallisia tai alueellisia. Usein globaalien sitoumusten toteuttaminen käytännössä lankeaa kunnille. Kunnilla on siksi tärkeä tehtävä toimia paikallisella tasolla ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteistyö Södertörnilla vahvistaa ilmastotyötä

Södertörnin kahdeksan kuntaa, Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje ja Tyresö, ovat jo kauan tehneet yhteistyötä kunnallisen ja alueellisen kehityksen vahvistamiseksi. Yksi yhteistyön pitkäjänteisistä tavoitteista on, että Södertörn johtaisi kehitystä kohti kestävää kuljetusjärjestelmää. Olemme muun muassa laatineet yhteisiä malleja julkisiin kuljetushankintoihin liittyville ympäristövaatimuksille sekä latauspisteiden käyttöoikeussopimuksille kunnan omistamalla maalla. 

Kunta tarttuu leveästi ympäristöasioihin 

Haningen kunnan kaikissa toiminnoissa työskennellään leveästi ympäristöasioiden parissa. Yhteiskunnan rakentaminen, vesi- ja viemäriasiat, liikenne ja biologinen monimuotoisuus, kuten myös koulutus, sosiaali- ja vanhustenhuolto ovat kaikki alueita, joilla ympäristötyötä tehdään jatkuvasti. Lisäksi toimintojemme todelliset intoilijat, Miljöverkstan, inspiroivat pieniä kuten suuriakin tekemään parempia ympäristövalintoja. Alta voit lukea lisää siitä, miten kunta työskentelee ympäristöasioiden kanssa eri alueilla:

Jätteidenhuolto ja kierrätys

Luonnonhoito ja biologinen monimuotoisuus

Vesi- ja viemäriasiat

Kadut ja liikenne

Miljöverkstan (ruotsiksi)

Kouluruoka

Yhteistyö edistää alueen elinkeinoelämän kehitystä

Välttämällä eriäviä ympäristövaatimuksia ja -säädöksiä kuntien välillä helpotamme yritysten investointeja fossiilittomiin ajoneuvoihin ja julkiseen, uusiutuvien polttoaineiden tankkaus- ja latausinfrastruktuurin. Standardisoidut mallit ja samaistetut vaatimukset säästävät aikaa ja rahaa ja tehostavat yleisvaltaisesti toimintaa.

Ympäristö- ja terveydensuojelukysymykset

Ympäristö ja terveydensuojelukysymyksiä käsittelee Södertörnin ympäristö- ja terveydensuojeluliitto (Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund), johon kuuluvat Haningen, Nynäshamnin ja Tyresön kunnat. Liiton tehtävänä on tarkistaa, että ympäristö- ja elintarvikelakeja noudatetaan.

Södertörnin ympäristö- ja terveydensuojeluliitto (ruotsiksi)

Yhteystiedot

Strategisen suunnittelun yksikön tavoitat sähköpostiosoitteesta:

strategisk.planering@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2023