Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kunnan pakolaisvastaanotto

Laki äskettäin maahan saapuneiden vastaanottamisesta majoittamista varten (2016:38) astui voimaan 1. maaliskuuta 2016. Turvapaikan tai suojelun tarpeen perusteella oleskeluluvan saaneet, äskettäin saapuneet pakolaiset saavat ensimajoituksensa maahanmuuttoviranomaisen osoittamasta kunnasta.

Oleskeluluvan saanut henkilö voi myös muuttaa omasta toimestaan itse löytämäänsä asuntoon.

Haningeen osoitettuja pakolaisia ottaa vastaan sosiaali- ja vanhustenhallinnon asuinyksikkö.

Koulutushallinnon opinto- ja terveyskeskuksella (Centrum för lärande och hälsa) on vastaanotto, jossa perheille tarjotaan apua lasten ilmoittamisessa peruskouluun ja lukioon.

Työnvälityksen etabloitumisohjelma

Turvapaikan tai suojelun tarpeen perusteella oleskeluluvan saaneen, äskettäin maahan tulleen henkilön tulee ilmoittautua työnvälityksen etabloitumisohjelmaan. Työnvälitys on koordinoiva viranomaistaho kahden ensimmäisen vuoden ajan, jolloin maahanmuuttajalle tarjotaan mahdollisuutta erityisiin etabloitumispanostuksiin. Etabloitumisohjelmaan liittyvää korvausta maksaa vakuutuskassa (Försäkringskassan).

Kunta vastaa asuntotuesta, SFI-koulutuksesta (maahanmuuttajien ruotsin kielen koulutus) ja yhteiskuntatiedotuskurssista, jota tarjotaan kaikille aikuisille. Kunta vastaa myös sosiaaliavusta, jota myönnetään tarpeen mukaan samoin kuin muillekin kunnan asukkaille, sekä mahdollisesta kokeiluperusteisesta taloudellisesta avustuksesta, jota voidaan myöntää tulojen alittaessa kohtuullisen elintason ylläpitämiseen vaadittavan määrän.

Vuonna 2022 Haningen kunnalle osoitetaan vastaanotettavaksi 60 äskettäin saapunutta perhettä ja lasta. Useimmilla äskettäin saapuneilla on perhe. Äskettäin saapuneet saavat vuokrata ensimmäisen asuntonsa, niin sanotun etabloitumisasunnon, kaksivuotisen etabloitumisajanjaksonsa aikana. Haningeen osoitetaan lisäksi 58 ukrainalaista pakolaista joukottaista maahantuloa koskevan direktiivin mukaan alkaen 1. heinäkuuta 2022.

Yhteiskuntatietoa maahanmuuttajille

Oletko vasta saapunut Ruotsiin? Sinulla voi olla oikeus osallistua 100 tuntia käsittävään kurssiin siitä, miten ruotsalainen yhteiskunta toimii ja mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on. 

Kurssi pidetään omalla äidinkielelläsi tai toisella, tutulla kielellä jota ymmärrät ja auttaa sinua pääsemään mukaan yhteiskuntaan ja työmarkkinoille nopeammin. Monet kurssit vierailevat viranomaisten tai kunnan luona, tai käyvät esimerkiksi museossa. Saat kuunnella, kysyä ja keskustella. Yhteiskuntatieto on ilmaista!

Lue lisää Centrumvux.se -sivustolta

Senast uppdaterad: 17 januari 2023