Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rutin för frånvarorapportering till hemkommun

Vid hög frånvaro eller studieavbrott från gymnasieskola

ska ett meddelande skickas till KAA@haninge.se

Rutiner: Vid hög frånvaro

Kopia av frånvaroöversikt eller liknande.

Vid avbrott

Använd den blankett er skola har att tillgå.

För ytterligare information hänvisas till Skollagen 15 §

”När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen. Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever.” Lag (2014:1002).

Kontakt

Senast uppdaterad: 20 maj 2024