Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Begreppet Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Begreppsdefinitionen kommer från den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987.

De tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra. Vid FN:s toppmöte i Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en överordnad princip för FN:s arbete1.

Hållbar utveckling utgår från de tre perspektiven ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Dessa tre perspektiv skall finnas med som helhet i arbetet för en hållbar utveckling vilket också definierar begreppet.

Internationellt

Klimatförändringar, exploatering av naturresurser samt minskande av biologisk mångfald hotar idag jordens fortlevnad. Orsak till dessa hot är främst människans exploatering av naturresurser som sker på ett icke hållbart sätt. Datumet för när på året vi har förbrukat våra resurser infaller tidigare för varje år (Global Footprint Network). Stor del av det resursanvändande sker på grund av den livsstil människan idag använder och hur våra samhällen är uppbyggda.

Nationellt/regionalt

Utifrån Internationella överenskommelse (Rio +20) har Sveriges riksdag antagit 16 miljökvalitetsmål som ska uppnås från nationell till lokal nivå. Utifrån dessa formuleras strategier för arbetet på regional och kommunal nivå. Hållbar utveckling är ett begrepp som genomsyrar allt fler verksamheter och styrdokument. Det är en central del av arbetet med nationell måluppfyllelse.

För att nå en hållbar utveckling i samhället, behöver det ske förändringar på många nivåer. En av dem är den enskilda människans vardagsval. Valen handlar främst om konsumtion av varor, transport och energi och görs utifrån ekonomiska förutsättningar och sociala perspektiv. Det återkopplar till de tre perspektiv som alltid bör vara med i ett arbete för hållbar utveckling.

Referens 1: Regeringskansliet

Kontakt

Miljöverkstan
Rudan center, Rudanvägen 45
(Rudans friluftsområde, nära Handens pendeltågsstation)
136 50 Haninge

miljoverkstan@haninge.se

Patrik Swede 
Biolog/Pedagog
08-606 81 99
patrik.swede@haninge.se

Therese Säfström
Kulturgeograf
08-606 96 23
therese.safstrom@haninge.se

Pär Plüschke 
Socialpedagog
08-606 81 95
par.pluschke@haninge.se

Följ oss på Instagram miljoverkstan_haninge

Senast uppdaterad: 27 september 2023