Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Energiverkstan

Tillsammans behöver vi göra vad vi kan för att rädda klimatet undan en uppvärmning som ger jorden stora konsekvenser. Det är ett uppdrag som riktar sig till alla människor som lever på jorden idag generellt - alla behöver vi bli klimatagenter. Uppdraget ser lite olika ut beroende på om vi är vuxna eller barn, eller bor i ett rikt eller ett fattigt land, till exempel.

Energiverkstan för årskurs 5

Miljöverkstans tema för årskurs 5 heter Energiverkstan.

Energiverkstan,ettskoltemaomklimatochenergiknutettillläroplaneniämnenakemi,fysik,teknik,geografi,hem-&konsumentkunskapsamtsamhällskunskap.Tematlyfterframhurvårresursanvändninghängersammanmedvårklimatpåverkan.Ochelevernabidrarientävlingmedsinamestklimatsmartalösningsförslagpåhurvikommertillrättameddet.Teoriblandasmedexperimentochpraktiskaupplevelsersomstärkerelevernasförståelsefördetvipratarom.Tävlingeninnebärattelevernabyggermodelleravsinamestklimatsmartalösningsförslag.Nyttföriårärattmodellernabyggsefterbesöket,iskolan.Enmodellfrånvarjeklasstävlarsedanomettbidragtillklasskassanför1:a,2:aoch3:eplats.AnmälklassentillEnergiverkstangenomattbokadinförmiddag(kl09-12.30)medossvialänkenhttps://a.entergate.se/haninge/energiverkstan2023.Förattklassenskakunnadeltamåstedusomlärareocksåvaramedpålärarträffenden17/1eller19/1kl15.00-16.00viaTeams.EnergiverkstanärgratisförHaningekommunsskolor.

Till Miljöverkstans Instagram >

 

 

 

Senast uppdaterad: 27 september 2023