Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vinnarna av pedagogiska priset 2019

På utbildningsförvaltningens strategidag, som ägde rum på Ribbyskolan den 26 september, delades de pedagogiska priserna ut. Allmänheten har lämnat förslag till nomineringar i nio kategorier och juryn som består av förvaltningsledningen, har utsett vinnarna.

Vinnare av det pedagogiska priset 2019Foto: Fredrik Hjerling

Priserna delades ut av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Maria Fägersten samt grund- och förskolenämndens ordförande Tobias Hammarberg.


Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag förskola

Wioletta Grasza, Krishna Pun Roka och Renginar Shukrieva, Södra Jordbros förskolor

Fotograf Fredrik Hjerling

Juryns motivering

Wioletta, Krishna och Renginar har i sitt arbetslag arbetat fram en pedagogisk miljö och struktur som främjar en utforskande och projekterande arbetsmetod kopplat till fysik, kemi, matematik och naturvetenskap. Genom att arbeta för ett genuint samarbete tillsammans med ett flexibelt arbetssätt är de stora förebilder för kollegorna på förskolan och i Södra Jordbro.

 • Fokuserar på det pedagogiska uppdraget
 • Tror på alla barns förmåga att lära sig
 • Skapar optimalt klimat för lärande
 • Har full koll på varje barns lärande och utveckling
 • Har respekt för barnet och passion för uppdraget
 • Utmanar och är engagerande

Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, grundskola/grundsärskola, F–6

Ilkay Eken, Vendelsömalmsskolan 

Fotograf Fredrik Hjerling

Juryns motivering

llkay Eken är en engagerad pedagog som ser alla elever och som alltid arbetar tillsammans med dem för att utveckla lärandet. Genom att lägga fokus på både kunskapsutveckling och personlig utveckling skapar hon en trygg miljö och en god gemenskap. Hon är trygg i sin profession och hennes intresse för kunskap smittar av sig på eleverna.

 • Fokuserar på kunskapsuppdraget
 • Tror på alla elevers förmåga att klara kunskapsmålen
 • Skapar optimalt klimat för lärande
 • Har full koll på elevens lärande
 • Har respekt för eleven och passion för uppdraget
 • Utmanar och är engagerande

Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, fritidshem inom grundskola/grundsärskola

Frida Thenstedt, Haga/Lyckebyskolan

Fotograf Fredrik Hjerling

Juryns motivering

Frida ser och tycker om barnen. Hon är glad och positiv och hon tar sig alltid tid att prata med föräldrarna. Mina barn älskar Frida och har fått en så bra start i skolan tack vare henne.

 • Fokuserar på det pedagogiska uppdraget
 • Skapar optimalt klimat för en meningsfull fritid
 • Är engagerande och stimulerar elevens utveckling och lärande
 • Har respekt för eleven och passion för uppdraget
 • Skapar gott samarbetsklimat med helhetssyn på elevens skoldag

Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, grundskola/grundsärskola 7–9

Jenny Eriksson, Söderbymalmsskolan

Fotograf Fredrik Hjerling

Juryns motivering

Jenny är den bästa mentorn. Hon hjälper sina elever genom att stötta, guida, peppa och att ge råd. Hon är lugn och respektfull i sin kommunikation med föräldrar och hon är rakt igenom en duktig pedagog. Jag önskar att alla mina barn hade haft henne som mentor.

 • Fokuserar på kunskapsuppdraget
 • Tror på alla elevers förmåga att klara kunskapsmålen
 • Skapar optimalt klimat för lärande
 • Har full koll på elevens lärande
 • Har respekt för eleven och passion för uppdraget
 • Utmanar och är engagerande

Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, gymnasie- och vuxenutbildningen, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna

Cinna Alenius, Centrum Vux

Fotograf Fredrik Hjerling

Juryns motivering

Cinna är en mycket uppskattad lärare på Centrum Vux och många av eleverna möter det svenska språket för första gången genom henne. Hon hjälper dem att knäcka läskoden samtidigt som hon bidrar till att stärka deras självförtroende. Cinna utvecklar ständigt sin undervisning vilket gör att hennes elever vinner ett nytt språk och en ny identitet som leder till att de känner sig mer delaktiga i samhället.

 • Fokuserar på kunskapsuppdraget
 • Tror på alla elevers förmåga att klara kunskapsmålen
 • Skapar optimalt klimat för lärande
 • Har full koll på elevens lärande
 • Har respekt för eleven och passion för uppdraget
 • Utmanar och är engagerande

Skicklig pedagogisk ledning och utveckling

Therese Gärde, Söderbymalmsskolan

Fotograf Fredrik Hjerling

Juryns motivering

Med ett tydligt och mycket engagerat ledarskap sätter hon skolans kunskapsuppdrag främst. Elevernas lärande och utveckling är alltid i centrum. På hennes skola är inga utmaningar ett problem. Med lösningsfokus och en oändlig dos av kreativitet blir utfallet av hennes systematiska kvalitetsarbete till reellt förbättrade elevresultat, där varje enskild elev möts. Med tydlighet om var skolan ska tillsammans med dialog, närhet och goda relationer motiverar hon lärare och elever att komma längre i sin utveckling.

 • Har fokus på förskolans/skolans kunskapsuppdrag
 • Tror på alla elevers förmåga att klara målen
 • Tillägnar sig kunskap om och följer upp pedagogernas/lärarnas undervisning
 • Tar ansvar för att förskolans/skolans resultat utvärderas regelbundet och använder dessa för att nå de nationella målen
 • Utvärderar och omprövar regelbundet de särskilda stödinsatser som ges
 • Arbetar för att såväl utbildning som betygssättning är likvärdig på skolan

Bästa innovatör och entreprenör

Grundskolans Närvaroteam - Tommie Söderström, Susanne Bergström, Monika Swensson, Åsa Jansson, Susanna Riccardi  

Fotograf Fredrik Hjerling

Juryns motivering

Närvaroteamets arbete med elever genomsyras av ett stort engagemang och kompetens. De har en förmåga att fånga upp föräldrars frågor runt barnen och motiverar till kontakt med både psykiatri och socialtjänst.

 • Är kreativ och nytänkande
 • Omsätter sina idéer i handling som gynnar barns/elevers lärande
 • Är inspiratör och eldsjäl för både barn/elever och medarbetare

Bästa förskolerestaurang/skolrestaurang

Ribbyskolan - Mats Mirén, Johan Berntner, Rose-Marie Sirkka, Carlos Olivares Carvajal, Beriwan Khudaida

Fotograf Fredrik Hjerling

Juryns motivering

Glädjespridarna på Ribbyskolan ser alla matgäster i sin trivsamma skolrestaurang och de serverar smakupplevelser som lockar och inspirerar. En näringsriktig, säker och hållbar skolmåltid gör ingen nytta förrän den hamnar i magen. Ribbyskolans skickliga kockar lyckas med detta varje skoldag, imponerande!

 • Har matgästerna i fokus och ser maten som en del i den pedagogiska helheten
 • Erbjuder såväl näringsriktiga som ekologiskt hållbara måltider som uppskattas av matgästerna
 • Skapar en inspirerande, välkomnande måltidsmiljö med matglädje

Bästa miljöarbete

Anette Prins, Linda Ros och Ylva Bruman, Mårtensbergs förskola, Mellangården

Fotograf Fredrik Hjerling

Juryns motivering

Personalen på Mellangården lär barnen att odla ekologiskt och vad som händer med det som slängs. Barnen lär sig om bra och dåliga plaster och vilka material som kan återanvändas. Personalen lär också barnen hur man ser till att inte slösa på vatten. De planterar på gården för att få en koja och lekplats med hjälp av pil istället för att bygga med spik och brädor.

 • Arbetar för att engagera barn/elever för ekologisk hållbarhet
 • Omsätter sina idéer i handling som gynnar barns/elevers lärande
 • Är inspiratör och eldsjäl för både barn/elever och medarbetare
 • Visar omsorg för såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
utbildningsforvaltningen@haninge.se

Tidigare års vinnare av pedagogiska priser

Senast uppdaterad: 17 april 2023