Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nominera till pedagogiska priser

Kriterierna i de olika kategorierna

1. Kriterier för utmärkelsen: förskola

 • Fokuserar på det pedagogiska uppdraget 
 • Tror på alla barns förmåga att lära sig 
 • Skapar optimalt klimat för lärande 
 • Har full koll på varje barns lärande och utveckling 
 • Har respekt för barnet och passion för uppdraget 
 • Utmanar och är engagerande

2, 4, 5, 6, 7, 8. Kriterier för utmärkelsen: grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning

 • Fokuserar på kunskapsuppdraget 
 • Tror på alla elevers förmåga att klara kunskapsmålen 
 • Skapar optimalt klimat för lärande 
 • Har full koll på elevens lärande 
 • Har respekt för eleven och passion för uppdraget 
 • Utmanar och är engagerande

3. Kriterier för utmärkelsen: fritidshem

 • Fokuserar på det pedagogiska uppdraget 
 • Skapar optimalt klimat för en meningsfull fritid 
 • Är engagerande och stimulerar elevens utveckling och lärande 
 • Har respekt för eleven och passion för uppdraget 
 • Skapar gott samarbetsklimat med helhetssyn på elevens skoldag

9. Kriterier för utmärkelsen: pedagogisk ledning

 • Har fokus på förskolans/skolans kunskapsuppdrag 
 • Tror på alla elevers förmåga att klara målen 
 • Tillägnar sig kunskap om och följer upp pedagogernas/lärarnas undervisning 
 • Tar ansvar för att förskolans/skolans resultat utvärderas regelbundet och använder dessa för att nå de nationella målen 
 • Utvärderar och omprövar regelbundet de särskilda stödinsatser som ges 
 • Arbetar för att såväl utbildning som betygssättning är likvärdig på skolan

10 Kriterier för utmärkelsen: innovatör och entreprenör

 • Är kreativ och nytänkande 
 • Omsätter sina idéer i handling som gynnar barns/elevers lärande 
 • Är inspiratör och eldsjäl för både barn/elever och medarbetare

11. Kriterier för utmärkelsen: Restaurang/kök

 • Har matgästerna i fokus och ser maten som en del i den pedagogiska helheten 
 • Erbjuder såväl näringsriktiga som ekologiskt hållbara måltider som uppskattas av matgästerna 
 • Skapar en inspirerande, välkomnande måltidsmiljö med matglädje

12 Kriterier för utmärkelsen: Miljöarbete

 • Arbetar för att engagera barn/elever för ekologisk hållbarhet 
 • Omsätter sina idéer i handling som gynnar barns/elevers lärande 
 • Är inspiratör och eldsjäl för både barn/elever och medarbetare 
 • Visar omsorg för såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv 

Senast uppdaterad: 15 februari 2024