Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Driva fristående förskola, pedagogisk omsorg och skola

Här finns samlad information för dig som bedriver fristående verksamhet idag i form av förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och skola i Haninge kommun. Här hittar du blanketter, information om regler, riktlinjer, bidrag och förändringar i verksamhet. Samt modersmålsundervisning, skolplikt och längre frånvaro.

Lärare sitter tillsammans med två förskolebarn i klassrummet. Porträttfoto. Lärare med två förskolebarn. Foto: Mostphotos

Blanketter

Här hittar du blanketter för fristående förskola och pedagogisk omsorg.

 Checklista för handlingar som ska bifogas ansökan finns i dokumentet.

Checklista för handlingar som ska bifogas ansökan finns i dokumentet.

Riktlinjer och styrdokument 

Ta del av nationella och lokala styrdokument som rör er verksamhet.

Här finns riktlinjer för fristående förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. Läs mer om hur processen går till och vad som krävs för att bli godkänd.

 

Styrdokument förskola och skola Haninge kommun webbsida.

Allmänna regler pedagogisk omsorg på Skolverket länk till annan webbplats.

Bidrag

Mer information om vilket bidrag som din verksamhet kan få ges via funktionsbrevlådorna. Se nedan för respektive ersättning.

Barn- och eleversättningar 2024

Ersättningarna har följande indelningar:

  • Familjedaghem indelad i 1-3 år, 4-5 år och 6-9 år
  • Förskola indelad i förskola 1-3 år och förskola 4-5 år
  • Fritidshem 6-9 år
  • Förskoleklass
  • Grundskola år 1-6
  • Grundskola år 7-9
  • Tilläggsbelopp och övriga ersättningar

För mer information om ersättning och tilläggsbelopp kontakta lokalcontroller@haninge.se

Särskilda eleversättningar

Ansökan om tilläggsbelopp för förskola och pedagogisk omsorg

Ansökan om tilläggsbelopp för grundskola och gymnasium

Prislista för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2024 

Ersättningarna inom Stockholms län har följande indelning:

  • Fristående gymnasieskolor
  • Gymnasieskola i egen regi 
  • Interkommunal ersättning (IKE) gymnasieskola

För mer information om ersättning och tilläggbelopp kontakta funktionsbrevlåda utbildningsforvaltningen@haninge.se

Lokaler och livsmedel

Här hittar du information om lokaler och livsmedelshantering länk, till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOFH. 

Förändringar i verksamheten?

Om du vill göra förändringar i verksamheten som till exempel byta lokal, ändra antalet barn eller ansöka om byte av huvudman går det bra att använda blankett nedan. Andra ändringar av verksamheten ska anmälas.

 

 

 

Få hjälp att starta företag

Det finns många olika aktörer som kan hjälpa dig som funderar på att starta ett företag. På haninge.se har vi samlat information om var du kan få tips och råd.

Få hjälp att starta företag webbsida haninge.se

Senast uppdaterad: 28 juni 2024