Haninge kommuns öppna data

Här kan du se och hämta data från kommunens olika verksamheter,  exempelvis om du vill utveckla någon applikation där du önskar använda datan.

Om du är intresserad av att få tillgång till annan data, mejla oss och beskriv vilken typ data du vill ha och i vilket syfte du vill använda den.

Haninges öppna data

Mer information

Haninges öppna data finns även tillgänglig på den nationella portalen och den europeiska dataportalen.

Här hittar du den nationella portalen

Här hittar du den europeiska dataportalen

På Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats finns information om öppna data.

Läs mer på skr.se

Kontakt

Pernilla Alpsten
Förvaltningsledare IT
08-606 83 88
pernilla.alpsten@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 juni 2019