Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Utförardialog 2024

Välkommen till dialog! Haninge kommun bjuder in till ett dialogmöte med ambition att bygga en god relation med utförare som kommunen har avtal med. Tema för året är kvalitet i verksamheten och höjd beredskap.

Inbjudningar kommer att gå ut via mail cirka 2-3 veckor innan dialogtillfället.

Agenda:

Aktuellt för verksamhetsområdet

  • Information och nyheter
  • Kunskapsutbyte
  • Goda exempel

Kvalitet kan exempelvis innefatta: 

  • Systematiskt förbättringsarbete
  • Arbete med brukarundersökningar
  • Rutiner i verksamheten
  • Dokumentation
  • Digitalt först

Krisberedskap och uthållighet:

  • Hur kan vi fortsätta bedriva verksamhet i en krissituation

Datum

Funktionshinderomsorg
3 juni - Daglig verksamhet (enligt LOV - lagen om valfrihetssystem)
9 oktober - LSS boenden (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
4 november - Ledsagar- och avlösarservice
5 december - Daglig verksamhet enligt LSS (enligt LOV - lagen om valfrihetssystem), sysselsättning enligt SOL - socialtjänstlagen)

Äldreomsorg
29 maj - Särskilt boende för äldre inklusive potentiella nya boenden
31 maj - Hemtjänst (enligt LOV - lagen om valfrihetssystem)
13 september - Hemtjänst (enligt LOV - lagen om valfrihetssystem)
23 september - Särskilt boende för äldre inklusive potentiella nya boenden
16 oktober - Dagverksamhet 

Individ- och familjeomsorg
23 augusti -  Akut tillfälligt boende
30 september - Bostad först
15 oktober - Stödboende och träningslägenheter
23 oktober - Särskilt boende socialpsykiatri 
13 november - Boendestöd
19 november - Familjerådgivning
11 december - Jourhem barn och unga
17 december - HVB Beroende-problematik

Om utförardialog

Dialogmötet är ett tillfälle för att få möjlighet att utbyta idéer, diskutera utmaningar och hitta nya innovationsvägar. Ett forum för kommunen och utförare av service och tjänster att dela goda exempel och dilemman som leder till engagemang, medansvar och utveckling av kommunens välfärdstjänster. 

Målgruppen är utförare av kommunens service och tjänster (egen regi och privata).

Senast uppdaterad: 27 juni 2024