Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Samtliga boende på Rysseviken erbjuds andra frivilliga boendelösningar

Haninge kommuns avtal med lågtröskelboendet Rysseviken är uppsagt, sedan mars 2024, på grund av allvarliga brister. Sedan dess har handläggare från kommunen varit i kontakt med samtliga boende på Rysseviken och även anhöriga för att hitta andra boendelösningar.

De senaste veckorna har situationen för de boende på Rysseviken blivit än mer akut, med rapporter om skadedjur, ökad brandrisk och avsaknad av personal med mera. Med anledning av det har socialtjänsten intensifierat sitt arbete och besökt verksamheten ett flertal gånger för att motivera de få boende som trots allt stannat kvar på platsen, till andra tillgängliga akuta boendelösningar. Dessa insatser är, liksom boendet på Rysseviken, helt frivilliga och inga tvångsåtgärder.

– Det här drabbar människor som hör till de allra mest utsatta i vårt samhälle – med utbredd beroendeproblematik och psykisk ohälsa, säger Maria Porshage, verksamhetsområdeschef för Individ och familjeomsorg, Haninge kommun. Vi ser mycket allvarligt på de brister som konstaterats på Rysseviken, vilket också är anledningen till att vi till slut valde att säga upp avtalet med verksamheten.

– I nuläget har ett antal personer fått nya boenden och några har valt att stanna kvar, fortsätter Maria. Vi fortsätter att vara på plats och ha kontakt med de som valt att stanna kvar för att erbjuda lösningar.

Södertörns brandförsvarsförbund har i juni 2024 beslutat att bygganden inte får nyttjas för någon form av boende eller övernattning i enlighet med lagen om skydd mot olyckor. Förbudet gäller med omedelbar verkan. Företaget som har drivit boendet har gått i konkurs och personal har slutat.

Bakgrund

Lågtröskelboendet Rysseviken har använts av flera kommuner både inom och utanför Stockholmsregionen. Boendet är en akut och frivillig boendelösning för personer som till exempel har utbredd beroendeproblematik. Efter uppgifter om allvarliga brister på boendet har Haninge kommun sedan 2023 gjort upprepade försök att uppmana Rysseviken att vidta åtgärder, gjort tillsynsbesök samt även skickat två varningar till verksamheten. Eftersom bristerna trots detta inte åtgärdades valde kommunen att säga upp avtalet den 13 mars 2024. Med tre månaders uppsägningstid innebär det att avtalet slutar gälla den 30 juni 2024. De varningar som kommunen skickade pekade på flera frågeställningar och möjliga brister, till exempel vad gäller skadedjurssanering, brandskydd, service och personalkontinuitet. Som alternativ till Rysseviken jobbar Haninge kommun bland annat med modellen Bostad först och med uppsökande verksamhet för att motverka hemlöshet. Kommunen anpassar lösningar utifrån behov i form av ålder eller sjukdom till exempel.

Här kan du läsa mer om Bostad först

Senast uppdaterad: 11 juni 2024