Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Mottagande av nyanlända

Personer som beviljas uppehållstillstånd av Migrationsverket på grund av asylskäl eller skyddsbehov anvisas vidare till en kommun för mottagande. Personer som anvisas till Haninge kommun tas emot kommunens boenhet.

Kommunen står för stöd till boende för de personer som anvisats av Migrationsverket när boende inte ordnas på egen hand. Det regleras i lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

På samma sätt som för övriga kommuninvånare ansvarar kommunen även för socialt stöd till när det behövs. Om personens inkomst är under skälig levnadsnivå kan eventuellt ekonomiskt bistånd beviljas efter prövning.

Arbetsförmedlingens etableringsprogram

Nyanlända som fått uppehållstillstånd på grund av asylskäl eller skyddsskäl ska anmäla sig till Arbetsförmedlingens tvååriga etableringsprogram. Till etableringsprogrammet är en ersättning kopplad som hanteras av Försäkringskassan.

I etableringsprogrammet ingår bland annat:

  • Svenska för invandrare, SFI.
  • Samhällsorientering. Det är en utbildning där du får grundläggande kunskaper om det svenska samhället.
  • Insatser som förbereder dig för arbete. Det kan vara till exempel praktik. Du kan också få hjälp med att få dina yrkeskunskaper och utbildningar bedömda. Det kallas validering.

Läs mer om Arbetsförmedlingens etableringsprogram

Utbildning för barn och ungdomar

På Utbildningsförvaltningens centrala enheter finns en mottagning där familjer får hjälp med att anmäla barnen till grundskola och gymnasium.

Skola för elever som är nya i Sverige och bosatta i Haninge kommun

Senast uppdaterad: 10 april 2024