Stöd till nyanlända

Kommunen stödjer de som fått uppehållstillstånd och flyttat till vår kommun, både genom förvaltningarnas olika verksamheter, samverkan i olika satsningar men också genom samarbete med civilsamhället. Här nedan några exempel.

Vill du bli kompis med en nyanländ?

Föreningen Kompis Sverige förmedlar kontakt mellan nyanlända och etablerade svenskar. De nya svenskarna vill många gånger ha en svensk kompis för att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska samhället. Etablerade vill ofta få möjligheten att umgås med en person från en annan bakgrund och kultur. Matchningsmetoden utgår från intressen, livssituation, yrke och/eller personlighet och är en viktig del för att kompisrelationerna ska fungera väl redan från början.

Kompis Sverige har funnits i Haninge sedan hösten 2015 och hittills har över 300 nya svenskar fått en etablerad svensk kompis. Kompis Sverige söker intresserade Haningebor som vill bli kompisar med nyanlända.

Läs mer om Kompis Sverige
Eller kontakta Elina Blomberg, projektledare på Kompis Sverige 070-770 10 75.

elina.blomberg@kompissverige.se


Språkcaféer och läxhjälp i kommundelarna

En möjlighet för nyanlända som vill tala mer svenska är att besöka de språkcaféer som finns i Haninge.

På onsdagar kl 13.30-15.30 är det Öppet hus i Jordbro och språkcafé hålls då i bibliotekets foajé. Det samarrangeras med kommunens enhet mottagning nyanlända och Svenska kyrkan. För övriga kommundelar se bibliotekens information.


Föräldrastöd på Familjecentralen i Handen

Kommunens föräldrastöd kan ge rådgivning på svenska och engelska men det finns även möjlighet till rådgivning på spanska, serbiska, bosniska och kroatiska samt samhällsinformation på somaliska.

Vår brobyggare erbjuder stöd i ditt föräldraskap och information om samhället.

Du kan få hjälp med praktiska frågor som exempelvis rör din bostadssituation och ekonomi. Du kan få hjälp att fylla i och översätta blanketter, upprätta ansökningar om exempelvis barnomsorg och stöd i kontakt med andra myndigheter.

Föräldrastöd


Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är fem samhällsorienterande gruppträffar för utrikesfödda föräldrar som vill veta mer om att vara förälder i Sverige.

Föräldraskap i Sverige


Älskade barn - Studiecirkel för föräldrar i ett nytt land

Älskade barn är en föräldracirkel där föräldrar träffar andra föräldrar, oftast med samma språkbakgrund. Cirkeln genomförs av och med föräldrar. Syftet är att skapa ett större nätverk runt familjen vilket leder till ökad trygghet för barnet.

Studiecirkeln Älskade barn

Senast uppdaterad: 25 november 2021