Stöd till nyanlända

Kommunen stödjer de som fått uppehållstillstånd och flyttat till vår kommun, både genom förvaltningarnas olika verksamheter, samverkan i olika satsningar men också genom samarbete med civilsamhället. Här nedan några exempel.

Vill du bli kompis med en nyanländ?

Föreningen Kompis Sverige förmedlar kontakt mellan nyanlända och etablerade svenskar. De nya svenskarna vill många gånger ha en svensk kompis för att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska samhället. Etablerade vill ofta få möjligheten att umgås med en person från en annan bakgrund och kultur. Matchningsmetoden utgår från intressen, livssituation, yrke och/eller personlighet och är en viktig del för att kompisrelationerna ska fungera väl redan från början.

Kompis Sverige har funnits i Haninge sedan hösten 2015 och hittills har över 300 nya svenskar fått en etablerad svensk kompis. Kompis Sverige söker intresserade Haningebor som vill bli kompisar med nyanlända.

Läs mer om Kompis Sverige
Eller kontakta Elina Blomberg, projektledare på Kompis Sverige 070-770 10 75.

elina.blomberg@kompissverige.se


Hälsokurser på SFI

Tillsammans med Region Stockholm samarbetar Haninge med Transkulturella Centrums hälsokommunikatörer. Information och samtal i grupp om hälsa erbjuds SFI-studerande på dari, tigrinja och arabiska. Socialförvaltningen och Centrum Vux samarbetar även för att nyanlända får annan viktig information. 


Språkcafé och läxhjälp

Röda korset och biblioteken i Haninge arrangerar språkcaféer och läxhjälp tillsammans på biblioteken i kommunen.

Läs mer om Röda korsets lokala arbete


Älskade barn - Studiecirkel för föräldrar i ett nytt land

Älskade barn är en föräldracirkel där föräldrar träffar andra föräldrar, oftast med samma språkbakgrund. Cirkeln genomförs av och med föräldrar. Syftet är att skapa ett större nätverk runt familjen vilket leder till ökad trygghet för barnet.

Studiecirkeln Älskade barn


Engagera dig som volontär

Du kan på flera sätt stödja nyanlända och de som fått uppehållstillstånd i vår kommun. Många inom föreningslivet länkar gärna de nyanlända till sina aktiviteter. I några kommundelar finns också volontärer, föreningsaktiva eller helt fristående, som träffar kommunens medarbetare regelbundet och som tillsammans med kommunen arrangerar mötesplatser där nyanlända och övriga boende kan träffas. Vid behov hälsar de på de allra mest nyanlända för att hälsa välkommen och guidar intresserade till olika aktiviteter.

Är du intresserad av att vara med som volontär lokalt i ditt bostadsområde och komma i kontakt med övriga volontärer? Mejla till kommunens flyktingsamordnare:

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 mars 2020