Stöd till nyanlända

Du kan på flera sätt stödja nyanlända och de som fått uppehållstillstånd i vår kommun. Många inom föreningslivet länkar gärna de nyanlända till sina aktiviteter. I flera kommundelar finns också volontärer engagerade, föreningsaktiva eller helt fristående, som träffar kommunens medarbetare regelbundet och som tillsammans med kommunen arrangerar mötesplatser där nyanlända och övriga boende kan träffas. Vid behov hälsar de på de allra mest nyanlända för att hälsa välkommen och guidar intresserade till olika aktiviteter.

Engagera dig som volontär

Är du intresserad av att vara med som volontär lokalt i ditt bostadsområde och komma i kontakt med övriga volontärer? Mejla till kommunens flyktingsamordnare:

socialforvaltningen@haninge.se

Vill du bli kompis med en nyanländ?

Föreningen Kompis Sverige förmedlar kontakt mellan nyanlända och etablerade svenskar. De nya svenskarna vill många gånger ha en svensk kompis för att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska samhället. Etablerade vill ofta få möjligheten att umgås med en person från en annan bakgrund och kultur. Matchningsmetoden utgår från intressen, livssituation, yrke och/eller personlighet och är en viktig del för att kompisrelationerna ska fungera väl redan från början.

Kompis Sverige har funnits i Haninge sedan hösten 2015 och hittills har över 250 nya svenskar fått en etablerad svensk kompis. Just nu söker projektledare Elina Blomberg intresserade Haningebor som vill bli kompisar med de nyanlända som flyttar till Haninge 2018.

Läs mer om Kompis Sverige
Eller kontakta Elina Blomberg, projektledare på Kompis Sverige 070-770 10 75.

elina.blomberg@kompissverige.se


Språkcafé och läxhjälp

Röda korset och biblioteken i Haninge arrangerar språkcaféer och läxhjälp tillsammans på biblioteken i kommunen.

Läs mer om Röda korsets lokala arbete


Älskade barn - Studiecirkel för föräldrar i ett nytt land

Du som förälder deltar i cirkeln, träffar andra föräldrar, oftast med samma språkbakgrund. Cirkeln genomförs av och med föräldrar. Du får ett större nätverk runt ditt barn vilket kan leda till ökad trygghet för barnet.

Genom att stärka dig i din föräldraroll hoppas vi att du uppmuntras att se möjligheter att engagera dig positivt på olika sätt för ditt barn.

Studiecirkeln Älskade barn


Tillsammans för barn som flytt

Bris och Haninge kommun startade hösten 2017 stödgrupper för barn och unga som kommit själva till Sverige och som har varit med om traumatiska händelser. Syftet med stödgrupperna är inte att behandla utan att ge deltagarna strategier och kunskap för att bättre kunna hantera symptom och reaktioner.

I anslutning till grupperna utbildas också barnens föräldrar eller omsorgspersoner i hur de kan stötta barnen.

Stödgrupperna Tillsammans för barn som flytt


Skänka pengar och ge bistånd

Kommunen kan av lagliga skäl inte stödja eller organisera insamling av pengar. Däremot finns det flera hjälporganisationer som kan ta emot ditt stöd. Många olika organisationer finns även i områdena för biståndsarbetet. Här är några av de organisationer du kan vända dig till:

Röda Korset
Rädda Barnen
Svenska kyrkans internationella arbete
UNHCR
Läkare utan gränser


För behövande i Sverige

Ovanstående organisationer, liksom Stadsmissionen med flera, kan ha aktiviteter och rekrytering av volontärer. Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska kyrkan och andra organisationer agerar också lokalt i Haninge.

Stadsmissionen

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 mars 2019