Mottagande av nyanlända

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning gäller sedan 1 mars 2016. Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd på grund av asylskäl eller skyddsbehov tas emot och får en första bostad i den kommun dit den nyanlände har anvisats av Migrationsverket. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Personer som fått uppehållstillstånd kan också flytta på egen hand ut till en bostad som man hittat själv.

De nyanlända som fått uppehållstillstånd på grund av asylskäl eller skyddsskäl har rätt till etableringsinsatser i arbetsförmedlingens etableringsprogram. Arbetsförmedlingen är också den myndighet som har samordningsansvaret de två åren då möjlighet till specifika etableringsinsatser finns. Till etableringsprogrammet är en ersättning kopplad som hanteras av försäkringskassan. Kommunen står för stöd till boende, SFI-undervisning (Svenska för invandrare) och den samhällsorienteringskurs som erbjuds. Kommunen ansvarar även för det sociala stödet, vid behov på samma sätt som till övriga kommuninvånare, och för ett ev. ekonomiskt bistånd som efter prövning kan beviljas då inkomsterna understiger skälig levnadsnivå.

2018 ska Haninge kommun ta emot 182 nyanlända familjer och barn. De flesta som tas emot har familj. Nästa år ska 95 vuxna och barn tas emot. En plan för boendemöjligheter för nyanlända beslutades om redan 2015 och året därpå beslutade kommunfullmäktige om en plan för anskaffning av tillfälliga bostäder till de nyanlända som en följd av den period under 2015 då många flyktingar kom till Sverige.

Kommunfullmäktige har beslutat att tillfälliga byggnadslov ska ges för byggande av bostäder även för ungdomar. Haninge bygger just nu bostäder runt om i kommunen. (2015 byggde kommunen mest av alla kommuner i Stockholmsområdet). Det tar dock tid att bygga ikapp dagens bostadsbrist. Därför kommer också ungdomar att erbjudas bostäder i de aktuella områdena som byggs för de mottagna nyanlända. (För ytterligare information hänvisas till kommunfullmäktiges handlingar under kommun och politik, kommunens organisation, kommunfullmäktige, högerspalt, möten och protokoll.

Läs mer om bygglovshantering

Vid Häggvägen har bostäder uppförts och inflyttning har skett. För övriga områden:

Bostäder för nyanlända

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 november 2018