Invandring och integration

Flyktingmottagande och etablering av nyanlända.

Flera högstadieelever i en skolkorridor med skåp längst sidorna. Foto: Mostphotos

Arbetsförmedlingen ansvarar för nyanlända flyktingar.

Kommunen ansvarar för SFI (svenska för invandrare)

I Haninge kommun är det Centrum Vux och Alma folkhögskola som bedriver verksamheten. Vägledare finns på Navigatorcentrum, Rudsjöterrassen 1, plan 6.
Telefon: 08-606 79 43.

Centrum Vux ansvarar för kurser i samhällsorientering

För mer information kontakta Centrum Vux.

www.centrumvux.se

Senast uppdaterad: 1 juli 2021