Invandring och integration

Flyktingmottagande och etablering av nyanlända.

Flera högstadieelever i en skolkorridor med skåp längst sidorna. Foto: Mostphotos

Arbetsförmedlingen ansvarar för nyanlända flyktingar.

Kommunen ansvarar för SFI (svenska för invandrare)

I Haninge kommun är det Centrum Vux och Alma folkhögskola som bedriver verksamheten.

Centrum Vux ansvarar för kurser i samhällsorientering

För mer information kontakta Centrum Vux.

Centrum Vux

Senast uppdaterad: 14 oktober 2021