Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

God och nära vård

Just nu pågår en nationell omställning av svensk sjukvård som omfattar regional hälso- och sjukvård, kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Så här arbetar Haninge kommun med omställningen till nära vård.

Händer som håller i en växt Foto: Mostphotos

För att kunna möta invånarens behov i den medicinska, sociala och tekniska utvecklingen ställer Haninge om till god och nära vård. Syftet med omställningen är att flytta vården, omsorgen och socialtjänsten närmare individen samt att fördela resurserna inom vård och omsorg bättre.

Kommunens fokus i omställningen är att ge patienten en smidigare och mer relevant upplevelse i mötet med kommunen. Den enskilda personen ska känna sig delaktig och få sitt behov av vård, omsorg och stöd mött.

Haninge kommun har gjort och aktivt medverkat i flera olika satsningar, till exempel:

  • Personer som får insatser inom LSS som har svårt att få sina behov tillgodosedda inom ordinarie primärvård kan få stöd på Handens vårdcentral där det startats en mottagning för samordnat medicinskt omhändertagande (SMO).
  • Samverkan med Handengeriatriken och övrig öppenvård i kommunen för att stärka processen vid utskrivningar från slutenvården. Vid behov får individen samordnad hjälp utifrån sina individuella behov.
  • En utredare för samsjuklighet har tillsatts för att undersöka hur unga vuxna (18–29 år) med psykisk ohälsa och problematik med missbruk ska kunna få ett sammanhållet stöd av kommunen i samverkan med andra aktörer.
  • Samarbete med Brandbergens vårdcentral som erbjuder möjlighet att  identifiera äldres ensamhet genom regionens projekt Senior Connect. Patienter har under projektets gång erbjudits ett hälsosamtal med en distriktssköterska som kan hänvisa patienterna till sociala sammanhang inom kommunen eller civilsamhället.
  • Kompetenshöjande utbildning av personal inom exempelvis förflyttningsteknik samt vidareutbildning för sjuksköterskor och stödpedagoger. 

Satsningarna syftar till att erbjuda invånarna ett stöd som är av hög kvalité och utgår från individuella behov.

Mer information om omställningen till god och nära vård (skr.se)

Senast uppdaterad: 11 juli 2023