Dödsboanmälan och begravningshjälp

Foto: Mostphotos

När en anhörig dör kan du få hjälp att upprätta en förenklad bouppteckning, så kallad dödsboanmälan, genom kommunen.

Dödsbo

Den avlidnes alla tillhörigheter, skulder och inkomster kallas ett dödsbo. De närmaste anhöriga kallas dödsbodelägare (maka/make, sambo, barn, föräldrar, syskon).

Dödsbodelägare är skyldiga att göra en bouppteckning som leder till att avveckla den avlidnes bo. De anhöriga skall låta upprätta en bouppteckning eller dödsboanmälan. Den ska sedan lämnas till Skatteverket.

Haninge kommun kan göra en dödsboanmälan om den avlidnes totala tillgångar inte räcker till den del av begravningskostnaden som Haninge kommun ersätter och kostnader med anledning av själva dödsfallet. En förutsättning är också att den avlidne inte har någon fast egendom eller tomträtt.

Finns det i dödsboet mer tillgångar än vad som täcker begravningskostnaden eller om den avlidne som sagt har fast egendom skall en bouppteckning göras. Det är tillgångarna på den avlidnes konto som räknas dödsdagen. Dödsboanmälan kan inte göras om det finns tillgångar över begravningskostnaden. Man bortser från den avlidnes skulder. Detta redovisas i en bouppteckning.


Bouppteckning

En bouppteckning kan man få hjälp att upprätta genom begravningsbyrån eller via en jurist. Begravningskostnaden är en prioriterad utgift. Anhöriga får inte röra några tillgångar förrän dödsboanmälan/bouppteckning är klar och registrerad. Det innebär alltså man inte skall betala några räkningar, inte heller begravningsfaktura innan besked skriftligen lämnats om dödsboanmälan alt bouppteckning.


Begravningshjälp

Om dödsboet inte har tillgångar som räcker till en enkel begravning kan dödsboet genom dödsbodelägarna söka ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden. Alla dödsboets tillgångar och inkomster ska redovisas. Anhöriga får hjälp med kompletterande ekonomisk hjälp under förutsättning att det inte rör sig om kostnad för: annons, gravsten, förtäring.

Kontakta socialförvaltningen för att få veta mer.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 mars 2018