Information till 21-24 åringar

Här finns information till dig som är 21-24 år.

Foto: Mostphotos

Ungdomsteamet i Haninge

Ungdomsteamet i Haninge är för dig som har behov av ett samlat stöd och vägledning riktat mot arbete eller studier.

Du kan få hjälp med att hitta din motivation eller av olika anledningar, inte slutfört studier på gymnasiet eller grundskolan.

www.ungdomsteamet.se

ungdomsteamet@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 november 2020