Information till 18-20 åringar

Här finns information till dig som är 18-20 år.

Foto: Mostphotos

Kommunala aktivitetsansvaret

Är du under 20 år och folkbokförd i Haninge kommun har kommunen ett ansvar att veta vad du sysselsätter dig med: arbete, studier eller annan aktivitet. Om du är utan sysselsättning är det kommunens ansvar att stötta dig med att hitta en passande aktivitet.

E-post
navigatorcentrum@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 november 2020