Tillstånd för offentlig plats och torghandel

Vill du sätta ut bord och stolar utanför din restaurang, eller ställa ut en container ute på gatan för att röja i garaget eller kanske anordna ett musikevenemang?

Flicka vattnar tulpaner på Tulpanfestivalen i Haninge centrum Foto: Jan-Erik Kaiser

För att få göra det behöver du ansöka om polistillstånd för att få använda offentlig plats. En offentlig plats är till exempel en väg, gata, trottoar, park eller strandbadplats. Kommunen tar ut en taxa för upplåtelsen.

Dessa steg behöver du göra.

1. Att använda offentlig plats - det här gäller

Du behöver ansöka om polistillstånd när du vill använda offentlig plats.

Exempel på aktiviteter där polistillstånd krävs:

 • att ställa ut tidningsställ, container, mobilkran, byggnadsställning eller motsvarande,
 • att ordna uteservering, julgransförsäljning, festival, filminspelning, idrottstävlingar och andra offentliga evenemang eller offentliga sammankomster.

Offentliga platser ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

I de flesta fall ska du betala en avgift för utnyttjandet av marken. Ingen avgift tas dock ut för:

 • Tillfällig försäljning och arrangemang av ideell karaktär.
 • Återvinningsstationer, klädinsamling.

2. Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos polisen enligt ordningslagen. Polisen samråder med bland annat kommunen. Tänk på:

 • att ansöka i god tid, helst minst en månad i förväg,
 • att bifoga en skiss, ritning eller ifylld kartbild över den aktuella platsen, med mått på den yta du söker tillstånd för när du lämnar in din ansökan till Polismyndigheten,
 • att Polismyndigheten behandlar tillståndsansökan först när du har betalat ansökningsavgiften.

Om ni ska stå på en gata måste ni också ha en godkänd trafikanordningsplan från kommunen. Det söks separat via blanketten "Ansökan om schakttillstånd och trafikanordningsplaner" (finns i grå ruta).

Här ansöker du om tillstånd hos polisen

Läs mer och ansök via länk i grå ruta eller ta kontakt med Polisen.
Telefon till polisens växel: 114 14
registrator.stockholm@polisen.se

3. Vad händer sedan?

 • Haninge kommun granskar den remitterade ansökan och lämnar sitt yttrande till Polismyndigheten med villkor som måste uppfyllas för att ansökan ska kunna bli godkänd.
 • Polismyndigheten utfärdar ett tillståndsbevis och skickar det till den sökande med villkor och regler som ska följas och respekteras.
 • Haninge kommun fakturerar sökande för begagnande av offentlig plats enligt gällande taxa.

Tillstånd för torghandel

Vill du sälja frukt, blommor eller nyttja en torghandelsplats? Kommunen har fasta torgplatser där det inte krävs något polistillstånd.

Torghandelsplatserna finns vid:

 • Västerhaninge centrum, 2 platser
 • Poseidons torg, Handen, 2 platser
 • Dalarö torg, 2 platser
 • Jordbro, 1 plats

Ansök om torghandelsplats genom att skicka in blankett Intresseanmälan – torghandelsplats i Haninge kommun du finner i grå ruta och F-skattsedel till:

Haninge kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Ulrika Berglund
163 81 Haninge

Senast uppdaterad: 17 november 2020