Frågor och svar kring Food trucks

Food trucks är välkomna i Haninge kommun men det är en del du behöver tänka på. Nedan har vi sammanställt frågor och svar som kan vara till din hjälp.

Kvinna får mat från en annan kvinna i en food truck Foto: Mostphotos

Vad är en food truck?

 • Mobilt fordon avsett för försäljning av enklare måltider till exempel, frukost och lunch till förbipasserande.
 • Fordonet ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss.
 • Totalvikten får inte överstiga 3,5 ton.
 • Mobila vagnar större än 10 kvm är inte en food truck.
 • Verksamheten ska vara rörlig, det vill säga samma uppställningsplats ska inte användas dagligen.

Vad är skillnaden på food truck och matvagn?

 • Med matvagn menas en vagn som står längre tid på samma plats, exempelvis thaikiosker i "husvagnar".
 • Matvagnar har andra parkeringsregler än vad en food truck har. För mer information kontakta kommunen.

Var får jag stå med food truck?

 • Där det är tillåtet att parkera.
 • Fordonet får inte parkeras så det hindrar framkomligheten, in- och utfart eller utgör fara för ordning och säkerhet i trafiken.
 • Där det inte finns risk att väntande kunderna skapar osäker trafikmiljö.
 • Fordon får inte parkeras så att serveringsluckan öppnas mot en kör- eller cykelbana.
 • Tänk på att olika regler gäller för food trucks och matvagnar.

Vem får ställa ut en food truck?

Alla med giltiga tillstånd.

Vad kostar det att ställa upp en food truck?

Kostnaden kan variera. Markägaren har alltid rätt att ta ut en avgift, till exempel arrende.

Hur länge får jag stå?

Beroende på parkeringsreglerna, prata med markägaren för mer information.

När behöver jag polistillstånd?

Polistillstånd krävs på offentlig plats vid uppställning utanför uppmärkta parkeringsytor.

Vilka andra tillstånd behöver jag?

 • Fordonet ska vara registrerat för livsmedelsanläggning.
 • Giltig parkeringsbiljett om du står på en avgiftsbelagd parkering.
 • Registrerad näringsverksamhet, F eller FA-skatt från skatteverket.
 • Polistillstånd krävs vid uppställning utanför uppmärkta parkeringsytor.
 • Tillstånd av markägaren behövs alltid.

Får jag köra på tomgång?

Nej, tomgångskörning är bara tillåtet 1 minut.

Får jag placera någonting utanför fordonet?

Nej, inga föremål får placeras utanför fordonet som till exempel stolar, bord eller annat.

Kontakt

Ulrika Berglund
Teknik och trafik
08-606 84 35
ulrika.berglund@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 november 2020