Tillstånd

Här hittar du information om olika tillstånd som användande av offentlig plats, serveringstillstånd, tillstånd för alkohol, tobak samt e-cigarett och food trucks.

Tillstånd för alkohol-, tobak, och e-cigarettlagarna

Från och med den 1 maj 2019 är det Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som har ansvar för att pröva ansökningar och bedriva tillsyn enligt alkohol-, tobak, och e-cigarettlagarna.

Till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Tillstånd för serveringstillstånd

Du som är webbkund kan dock även i fortsättningen göra anmälningar och ansökningar i Haninges e-tjänst för serveringstillstånd då dessa exporteras till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

E-tjänst för serveringstillstånd

Tillstånd för att använda offentlig plats (markupplåtelse)

Vill du sätta ut bord och stolar utanför din restaurang, eller ställa ut en container ute på gatan för att röja i garaget eller kanske anordna ett musikevenemang?

Läs mer under offentlig plats och torghandel

Råd och anvisningar för torghandel

Food trucks

Food trucks är välkomna i Haninge kommun men det är en del du behöver tänka på. Läs de frågor och svar som kan vara till din hjälp.

Frågor och svar om food trucks

Senast uppdaterad: 17 november 2020