Möjlighet till utveckling

Som medarbetare i Haninge kommun har du möjlighet till utveckling! I kommunen finns det visioner, planer och engagemang och din chef, dina kollegor och dina nätverk bidrar alla till din dagliga utveckling. Det finns också möjlighet till både skräddarsydda och mer generella kompetensutvecklingsinsatser av olika slag. Alla som jobbar hos oss har rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan. Den tar du fram tillsammans med din chef i det årliga resultat- och målsamtalet.

Medarbetarskap

I Haninge är vi cirka 5 000 medarbetare och vi har alla uppdraget att arbeta med medborgaren i fokus. Vi känner stolthet över vårt samhällsuppdrag. Som medarbetare i Haninge, vill vi att du delar Haninge kommuns värdegrund och vision och agerar utifrån den. Våra utgångspunkter är att vi samarbetar och kommunicerar, vi är engagerade och tar initiativ till verksamhetens utveckling

Läs Riktlinjer för uppdraget som medarbetare i Haninge kommun

Ledarskap

I Haninge kommun har vi cirka 200 chefer, alla har det viktiga uppdraget att skapa  bästa möjliga förutsättningar för medarbetarna och verksamhetens utveckling. Vi har  tagit fram "Riktlinjer för chefer" som ett led i att tydliggöra chefernas uppdrag och förhållningssätt.

Som chef får du stöd och utbildningar. Vi genomför egna utbildningar inom arbetsrätt, arbetsmiljö och rekrytering. Självklart finns också möjlighet att ta del av både  individuella och skräddarsydda insatser för dig och din arbetsgrupp.

Läs Riktlinjer för uppdraget som chef i Haninge kommun

Kontakt

Senast uppdaterad: 1 november 2018