För arbetssökande

Här får du som vuxen eller ung vuxen individuellt stöd som syftar till att du ska komma ut i arbete eller studier. Vi hjälper dig att göra en plan och erbjuder olika typer av insatser utifrån dina egna förutsättningar.

För att komma till oss går du via socialtjänsten i Haninge. De kommer i sin tur hänvisa dig till oss om de bedömer att du kan behöva stöd att komma ut i arbete eller studier. 

När du kommer till oss

När du kommer till oss hjälper vi dig att lägga upp en plan och planera in aktiviteter efter dina förutsättningar. Målet är att du ska komma ut i arbete och studier. 

Ungefär så här kan det gå till: 

 1. Första samtal 
  Vi ses på ett första möte och pratar om din situation.  
 2. Planering
  Vi lägger upp en plan för hur du ska komma ut i arbete eller studier. 
 3. Utforska dina möjligheter
 4. Insatser och aktiviteter
 5. Pröva arbete
 6. Söka arbete eller utbildning
  När du är redo att söka jobb stöttar vi dig att få ett bra personligt brev och CV samt hjälper dig med intervjuträning. 
 7. Avslut 
  När du inte längre behöver stöd i ditt jobbsökande avslutar vi vårt samarbete. 

Egen anmälan 

Om du är behov av stöd och inte är aktuell inom socialtjänsten i Haninge kommun kan du göra en egen anmälan.

 • Är du ungdom 16–24 år gör du en anmälan via Ungdomsteamet
 • Är du vuxen 25–65 år gör du en anmälan till Resursrådet

Kontakt

För dig som exempelvis jobbar på uppdrag från arbetsförmedlingen och vill samverka kring en sökande, maila oss på:  

saf-sokande.aktor@haninge.se

Kommunala aktivitetsansvaret

Är du under 20 år och folkbokförd i Haninge kommun har kommunen ett ansvar att veta vad du sysselsätter dig med: arbete, studier eller annan aktivitet. Om du är utan sysselsättning är det kommunens ansvar att stötta dig med att hitta en passande aktivitet.

E-post
navigatorcentrum@haninge.se

Fler ställen att vända dig till

Arbetsförmedlingen
När du behöver stöd för att hitta ett arbete. 

Navigatorcentrum i Haninge
När du som är ung saknar arbete eller studier och behöver vägledning för att hitta något som passar dig. 

Ungdomsteamet i Haninge
Fördjupat stöd för dig som är ung för att hitta arbete eller studier. 

Studiemotiverande folkhögskola ALMA
Läs en studiemotiverande kurs för att hitta motivation till vidare studier. 

Introduktionsprogram på Riksäpplet
Om du saknar betyg från grundskolan men strävar efter att fullfölja gymnasiet. 

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022