Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten erbjuder stöd till personer som av olika orsaker hamnat utanför arbetsmarknaden. Våra deltagare blir hänvisade till oss av Arbetsförmedlingen eller Försörjningsstöd. Våra deltagare får personlig service i form av samtal, coachning, motivationssamtal och personliga planer för att komma närmare arbetsmarknaden.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 november 2019