Arbetsmarknadscenter

Arbetsmarknadscenter erbjuder stöd till personer som av olika orsaker hamnat utanför arbetsmarknaden. Hit kommer du som blir hänvisad till oss av Arbetsförmedlingen eller Försörjningsstöd. Du får personlig service i form av samtal, coachning och personliga planer för att komma närmare arbetsmarknaden.

Senast uppdaterad: 25 maj 2022