Arbetsmarknadscenter

Arbetsmarknadscenter erbjuder stöd till dig som har kontakt med socialtjänsten i Haninge kommun för att komma vidare mot arbete eller studier. Hos oss får du individuellt stöd för att planera dina insatser och aktiviteter för att närma dig arbetsmarknaden. Här kan du som är ung också söka till kommunala sommarjobb, feriepraktik.

Kommunala aktivitetsansvaret

Är du under 20 år och folkbokförd i Haninge kommun har kommunen ett ansvar att veta vad du sysselsätter dig med: arbete, studier eller annan aktivitet. Om du är utan sysselsättning är det kommunens ansvar att stötta dig med att hitta en passande aktivitet.

E-post
navigatorcentrum@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 juli 2022