Arbetsmarknadscenter

Arbetsmarknadscenter erbjuder stöd till dig som har kontakt med socialtjänsten i Haninge kommun för att komma vidare mot arbete eller studier. Hos oss får du individuellt stöd för att planera dina insatser och aktiviteter för att närma dig arbetsmarknaden. Här kan du som är ung också söka feriepraktik.

Vi bedriver utveckling med stöd av ESF

Avdelning Arbete och Försörjning i samarbete med Centrum Vux Haninge kommuns vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen bedriver ett gemensamt utvecklingsprojekt med stöd av ESF (Europeiska socialfonden).

Syftet är att ta fram en hållbar modell för Haninge kommun, för att fler kvinnor och män, med ekonomiskt bistånd, ska komma närmare arbetsmarknaden och komma ut i egen försörjning genom arbete och studier. Projektet pågår mellan 6 april 2021 och 31 december 2022.Logga ESF (Europeiska socialfonden)

Kommunala aktivitetsansvaret

Är du under 20 år och folkbokförd i Haninge kommun har kommunen ett ansvar att veta vad du sysselsätter dig med: arbete, studier eller annan aktivitet. Om du är utan sysselsättning är det kommunens ansvar att stötta dig med att hitta en passande aktivitet.

E-post
navigatorcentrum@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 december 2022