Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Riktlinjer för hantering av olaga affischering

Du måste ha tillstånd från polismyndigheten för att sätta upp affischer, annonser eller liknande anslag på husväggar, staket, stolpar med mera som vetter mot offentlig plats. Du behöver däremot inte tillstånd för att sätta upp något på anslagstavlor, eller andra platser som är avsedda för anslag. Om du är näringsidkare behöver du inte heller tillstånd för att sätta upp anslag om din verksamhets på byggnad.

Observera att det naturligtvis aldrig är tillåtet att sätta upp affischer på en fastighet utan fastighetsägarens (motsvarandes) tillstånd.

Affischering som strider mot § 10 i de lokala ordningsföreskrifterna kan polisanmälas som olaga affischering och den som är ansvarig kan dömas till penningböter enl. ordningslagen. Olaga affischering som är omfattande och/eller svår att ta bort kan också polisanmälas som skadegörelse alternativt åverkan enligt brottsbalken. Affischen som sådan kan även i förekommande fall betraktas som olaglig (olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal och så vidare).

Utöver polisanmälan finns flera andra tänkbara sätt att försöka komma tillrätta med och/eller beivra olaga affischering:

  • Dialog med den organisation som eventuellt står bakom själva affischen. Man förklarar reglerna för affischering i kommunen och de problem/kostnader det innebär för verksamheten om man utsätts för olaga affischering. De flesta etablerade och seriösa organisationer brukar inte vilja förorsaka kommunen kostnader och besvär.
  • Yrka ersättning för borttagning av olagligt uppsatta affischer av den organisation, eller enskilda person, som eventuellt står bakom affischen alt. yrka ersättning från de personer som på eget initiativ satt upp affischerna. Fullt möjligt att göra. Men om man hamnar i tvist avseende ersättning från en organisation måste det så att säga gå att "bevisa" att organisationen (och inte någon enskild, okänd, medlem på eget initiativ) satt upp affischerna olagligt. 

Senast uppdaterad: 11 februari 2016