Vatten- och avloppsjour

Vattentornen i Haninge

Vid akuta fel eller störningar utanför ordinarie arbetstid: 08-741 28 97

Vatten- och avloppsavdelningen

Telefontid

Måndag-fredag kl. 9.00–11.30

08-606 82 38

E-post:

vatten@haninge.se

VA-jouren

Vid akuta fel eller störningar, rörande kommunalt vatten och avlopp, utanför ordinarie arbetstid
08-741 28 97

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 december 2019