Väg- och trafikjour

Det är Haninge kommun som ansvarar för nybyggen och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och cykelbanor.

Kommunen arbetar också med trafikplanering, trafiksäkerhet och parkering.Utöver de kommunala gatorna finns statliga och enskilda vägar. Det är Trafikverkets om ansvarar för dessa.

Växel 

08-606 70 00

E-post

trafik@haninge.se

Journummer mellan kl 17.00-07.00

Kräver felet eller störningen en omdelbar insats?
08-606 88 00

Parkeringsautomater

08-606 80 75

Senast uppdaterad: 20 december 2019